Jak zachować płynność finansową? BGK proponuje gwarancje de minimis

01.04.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
w dniu 28 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „tarczę antykryzysową”. Nad ustawą nadal są prowadzone prace legislacyjne, czekamy więc na jej ostateczny kształt.

Założeniem tarczy antykryzysowej jest pomoc przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy ponieśli negatywne skutki związane wystąpieniem w Polsce zachorowań na COVID-19.

W oczekiwaniu na przyjęcie ostatecznego kształtu ustawy oraz jej wejście w życie, w związku z ryzykiem utraty płynności finansowej wielu przedsiębiorców, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na rozwiązania, jakie przewidują Bank Gospodarstwa Krajowego oraz inne instytucje finansowe.

I. Gwarancje de minimis

Pakiet pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców opracowywany przez BGK ma na celu zmniejszenie u przedsiębiorców skutków wynikających z wystąpienia w Polsce COVID-19 i obejmuje następujące rozwiązania:

  1. zwiększenie zakresu gwarancji do 80 % kwoty kredytu,
  2. brak prowizji za udzielenie gwarancji – za pierwszy roczny okres gwarancji,
  3. wydłużenie okresu gwarancji z 27 miesięcy do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,
  4. przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej,
  5. odstąpienie od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Z powyższych gwarancji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 1 lutego 2020 roku nie mieli zaległości na rzecz banku kredytującego oraz zaległości w opłacaniu należności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Z tych rozwiązań będzie można skorzystać do dnia 31 grudnia 2020 r. Ocenę sytuacji finansowej będą oceniać banki kredytujące, których lista znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/, natomiast więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/.

Zalecamy kontakt z odpowiednim bankiem w celu skorzystania z pakietu pomocy BGK.

BGK opracowuje również plan pomocy dla średnich i dużych przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Gwarancje dla średnich i dużych przedsiębiorców z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają obejmować następujące rozwiązania:

  1. zabezpieczenie do 80 % kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł),
  2. do nowych lub odnawianych kredytów,
  3. kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł,
  4. okres gwarancji – maksimum 27 miesięcy,
  5. przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej.

II. Zawieszenie spłat rat kredytu, zmniejszenie oprocentowania

Ponadto wiele instytucji finansowych wprowadza możliwość zawieszenia spłat rat kredytu czy obniżenia oprocentowania. W tym celu zachęcamy Państwa do podjęcia rozmów i kontaktu z bankami oraz firmami leasingowymi, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwych rozwiązań, które będą mogły wpłynąć na stabilizację lub poprawę Państwa sytuacji finansowej.

Należy zauważyć, że z problemem finansowania bieżącej działalności zmaga się coraz większa liczba przedsiębiorców, w związku z tym zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa staje się coraz większe. Zalecamy więc Państwu, aby starania mające na celu skorzystanie z rozwiązań proponowanych przez BGK jak i przez ustawodawcę, podejmować niezwłocznie. Mamy nadzieję, że pozwoli to Państwu zachować płynność finansową.

W przypadku, gdyby mieli Państwo pytania co do powyższego bądź co do innych kwestii związanych z rozwiązaniami tzw. tarczy antykryzysowej, zachęcamy do kontaktu z pracownikami kancelarii.

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie oficjalnych komunikatów zamieszczonych na stronach BGK.

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl