Opinia prawna w zakresie odpowiedzi na pytanie: czy ograniczenia w przemieszczaniu się obowiązujące od dnia 25 marca 2020 r., obejmują również dojazd pracowników do pracy?

Ograniczenia wprowadzone od dnia 25 marca 2020 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, nie obejmują pracowników, którzy dojeżdżają do pracy jednym środkiem transportu.