Uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Pakiet wsparcia prawnego.

Od dnia 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje tzw. tarcza antykryzysowa, czyli szereg przepisów i rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z panującą epidemią COVID-19. Tarcza antykryzysowa, tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewiduje między innymi możliwość uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników.