Brak bezpieczeństwa przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, iż Stany Zjednoczone w sprawach ochrony danych osobowych, które są przekazywane z UE do USA, nie stosują się do zasady proporcjonalności, przyjętej przez Unię, poprzez złe przystosowanie programów nadzoru. Jest to wyraźny sygnał ostrzegawczy dla administratorów danych osobowych. Trybunał uznał, że stosowany w USA nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych nie spełnia standardów UE w stosunku do osób nie posiadających obywatelstwa amerykańskiego.