Czy Państwa firma jest gotowa na wprowadzenie nowych stawek podatku VAT?

22.04.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
Z dniem 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie rewolucyjna zmiana dotycząca określania stawek podatku od towarów i usług (pierwotny termin wejścia w życie przepisów został przesunięty w związku z wejściem tzw. tarczy antykryzysowej).

Zgodnie z nowymi przepisami, towary podlegające obniżonej stawce podatku VAT (głównie 5% i 8%) będzie się określać na podstawie klasyfikacji kodów CN – nomenklatury scalonej, nie zaś PKWiU. W przypadku usług, podstawą klasyfikacji pozostaje nadal PKWiU. Z tego względu każda firma powinna dokonać analizy stosowanych stawek VAT w świetle nadchodzącej zmiany.

Jednocześnie, istnieje możliwość wystąpienia już teraz o wydanie tzw. „wiążącej informacji stawkowej”, czyli WIS. WIS daje ochronę prawną przedsiębiorcy w zakresie klasyfikacji danych towarów i usług do właściwego kodu statycznego i stawki VAT. WIS jest wydawane w formie decyzji administracyjnej, która wiąże organ podatkowy wobec podatnika, który wystąpił o jej wydanie.

Wprawdzie, wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT miało na celu zapewnienie przejrzystości, a także uproszczenia stosowania przepisów, jednak w praktyce, klasyfikacja wielu grup towarowych może przysparzać problemów. Błędna klasyfikacja może zaś skutkować nieprawidłową stawką VAT i powodować istotne zaległości podatkowe u podatnika.

Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z przygotowaniem nowej matrycy VAT, jak również w samym jej przygotowaniu lub weryfikacji matrycy stworzonej przez Klienta.

Ponadto w przypadku istotnych wątpliwości, co do klasyfikacji danych grup towarów i usług, jesteśmy gotowi wystąpić w imieniu Klienta o wydanie WIS.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Niniejszy materiał został opracowany na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (wersja przesłana do Senatu RP, nr druk 101).

Tomasz Kowalkowski

Prawnik
+48 791 094 754 | t.kowalkowski@kglegal.pl


Szymon Murawski

Doradca podatkowy
+48 669 492 444 | s.murawski@kglegal.pl