Koronawirus: odstąpienie od umowy o świadczenie usług turystycznych

13.03.2020 | COVID

Dnia 11 marca 2020 roku WHO ogłosiło pandemię. W tym samym zakresie GIS wydał komunikat dla podróżujących nr 47 z dnia 12 marca 2020 roku, iż rekomenduje zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o dużej liczbie przypadków COVID-19.

Informujemy, że zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłat za odstąpienie, w związku z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, do grona których w ostatnim czasie można zaliczyć epidemię koronawirusa (COVID-19).

Klienci na pewno spotkają się z niechęcią organizatorów wyjazdów, którzy będą mieli dokonywać zwrotu opłat na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy, co doprowadzi do sytuacji, że klient będzie musiał dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego.

W związku z tym, oferujemy Państwu naszą pomoc w zakresie analiz umów o świadczenie usług turystycznych, sporządzania odstąpienia od umów oraz zastępstwa w procesach cywilnych.

Aleksandra Kośla

Radca Prawny/Legal Counsel