Zmiany terminów

23.03.2020 | COVID

Szanowni Państwo,

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na gruncie ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 kwietnia 2020 r. podmioty posiadające status dużego przedsiębiorcy zamiast deklaracji miesięcznych VAT-7 i kwartalnych VAT-7K miały obligatoryjnie przesyłać do urzędu skarbowego elektroniczny JPK_VAT. Ministerstwo Finansów wskazywało, że zmiany w tym zakresie to jeden z etapów uszczelniania systemu VAT, walki z nadużyciami podatkowymi i wystawianiem pustych faktur.

W związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa w dniu 20 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów podało na Twitterze, że przesuwa termin składania nowego JPK_VAT, (tzw. JPK_VDEK) z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. Powyższe rozwiązanie to jeden z elementów tzw. tarczy antykryzysowej, czyli rządowego projektu pakietu pomocowego dla przedsiębiorców.

Równocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że przesunięty zostaje także termin dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek zgłoszenia został przesunięty z 13 kwietnia 2019 r. do na 1 lipca 2020 r. Spółki, które przed 13 października 2019 r. były wpisane do KRS, miały do 13 kwietnia 2020 r. wysłać zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to system gromadzący informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Wpisowi do CBR podlegają spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Ponadto Ministerstwo Finansów podało również, że w ramach wspomnianej wyżej tarczy antykryzysowej wprowadzona zostanie również możliwość wstecznego rozliczenia strat podatkowych w PIT i CIT przez podatników szczególnie dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu złożą korektę zeznań podatkowych za 2019 r. Ministerstwo sprecyzowało, że chodzi o osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 procent w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.

Obecnie czekamy na opublikowanie projektów aktów prawnych, których przepisy urzeczywistniałyby rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Finansów. Gdy tylko się pojawią, zostaną przeanalizowane przez naszą kancelarię.

Kamil Dąbrowski

Adwokat
+48 660 516 065 | k.dabrowski@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl


Maksymilian Graś

Adwokat, wspólnik
+48 508 197 216 | m.gras@kglegal.pl