Epic Games musi zapłacić za bezprawne obciążanie kont swoich użytkowników

23.03.2023 | Technoglogy

Pod koniec 2022 roku Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission, w skrócie FTC) podjęła decyzję o nałożeniu na jednego z producentów gry Fortnite – Epic Games kary w wysokości 520 milionów dolarów, za stosowanie nieuczciwych praktyk godzących w prawa konsumentów. Jak określono w decyzji FTC, Epic Games w latach 2017 – 2022 stosowało praktykę obciążania kont użytkowników, bez ich wiedzy i zgody. Użytkownicy chcący posiadać konto w jednej z gier Epic Games byli zobowiązani do podania numeru karty, aby zarejestrować konto. Miało to min. na celu ułatwienie płatności za dodatkowe produkty ułatwiające grę użytkownikom. Niestety takie rozwiązanie doprowadziło do tego, że konta wielu użytkowników zostały obciążone, bez autoryzacji. Dodatkowo konta użytkowników były obciążane niezależnie od tego czy użytkownik zakupił jakikolwiek produkt czy nie. Co więcej, zarzuca się Epic Games umiejscowienie przycisków, które inicjują kupno produktów, w takich miejscach (min. Na kontrolerze gier), które powodują, że gracz może kupić produkt przez pomyłkę. Biorąc to pod uwagę FTC podjęło decyzję o zobowiązaniu Epic Games do zapłaty 520 milionów dolarów za naruszania praw konsumentów i nieuczciwe praktyki.

Ostatecznie Epic Games podpisało ugodę z FTC i zobowiązało się do zapłaty 245 milionów dolarów kary, która w całości zostanie przekazana konsumentom, którzy ponieśli straty w związku z działaniami Epic Games. FTC w swojej decyzji przedstawił katalog osób, które mogą się ubiegać o zwrot kosztów. Zalicza się do niej:

  1. Rodzice, których utworzyli konta swoim dzieciom, a następnie z ich kont zostały pobrane środki, bez ich wyraźniej zgody.
  2. Użytkownicy, który zakwestionowali obciążenie ich kont a następnie ich konta zostały zablokowane.
  3. Użytkownicy, którzy nabyli produkty, z powodu stosowania przez Epic Games tzw. Dark pattern, technik i sztuczek, które mają na celu zachęcenie użytkowników do kupowania danych produktów.

Decyzja FTC z pewnością wpłynie na podmioty działające w branży gamingowej. Wiele z nich zdecyduje się usprawnić swój system zabezpieczeń płatności lub wprowadzenie nowego systemu.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:


|

redaktor cyklu:

Natalia Serwińska-Deles

Adwokat
+48 22 856 36 60 | n.serwinska@kglegal.pl