Nowelizacja prawa budowlanego – czyli co, gdzie i kiedy?

02.06.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

O nowelizacji ustawy Prawo budowlane wiele mówiło się w trakcie prac legislacyjnych. Jednakże moment jej publikacji – tj. 18 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 471), zbiegł się wczasie z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i kolejnymi krokami podejmowanymi przez władze w związku z COVID-19. W tym momencie warto jednak wrócić do tych zagadnień, by być przygotowanym na jej wejście w życie, gdyż wiele wprowadzonych rozwiązań w sposób znaczący wpłynie na proces budowlany.

W pierwszym z cyklu alertów, w których będziemy chcieli przybliżać kolejne zagadnienia związane z nowelizacją Prawa Budowlanego, omówimy horyzont czasowy, w jakim będą wprowadzane zmiany i na co na co należy przygotować się w pierwszej kolejności.

Nowelizacja w swojej fundamentalnej części wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 19 września 2020 r. Pomimo utrudnień związanych z epidemią COVID-19, ustawodawca nie zdecydował się na wydłużenie vacatio legis i przesunięcie terminu jej wejścia w życie. Potrzebę taką sygnalizowała m.in. Polska Izba Inżynierów Budownictwa, która wskazywała na trudności w przeprowadzaniu szkoleń dla swoich członków obejmujących wprowadzone zmiany. Ministerstwo Rozwoju wskazało, że w związku z tym, że nowelizacja znosi obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę dla niektórych zamierzeń budowlanych, na jej wejście w życie oczekuje aktualnie wielu inwestorów, a zatem przesunięcie tego terminu byłoby niecelowe.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji zacznie obowiązywać większość zmienionych przepisów, w tym te liberalizujące obowiązki uzyskiwania pozwoleń na budowę, konieczności dokonywania zgłoszeń, lub nowy model legalizacji samowoli budowlanej.

Kolejnym terminami, o których należy pamiętać to te związane z najbardziej rewolucyjnymi zmianami, czyli nowym podziałem projektu budowlanego. Przepisy wprowadzające przewidują, że jeszcze przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, a więc do dnia 19 września 2021 r., inwestor będzie mógł złożyć wraz z (1) wnioskiem o pozwolenie na budowę, (2) wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego albo (3) zgłoszeniem budowy, projekt budowlany na zasadach obowiązujących przed nowelizacją. Po tym terminie, załączniki do wniosku będą musiały odpowiadać znowelizowanemu art. 34 Prawa Budowlanego.

Najpóźniej, bo w dniu 19 marca 2021 r., wejdą w życie przepisy dotyczące terminów, w których zobowiązane do wydania warunków przyłączenia, będą przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją paliw gazowych.

Warto pamiętać, że do postępowań już wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji w dalszym ciągu stosować należy przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

Tak rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym z całą pewnością będą na początku stwarzać szereg wątpliwości zarówno po stronie organów administracji, jak i uczestników procesów inwestycyjnych. W związku z tym zachęcamy do śledzenia naszego cyklu, gdyż w kolejnych artykułach będziemy dla Państwa szczegółowo omawiać najistotniejsze zmiany wprowadzane przez nowelizację.

A już w przyszły wtorek opiszemy, jak regulacje wprowadzone w okresie obowiązywania stanu epidemii, wpłynęły na przepisy Prawa Budowlanego.

Pobierz tabelę zawierającą zmiany

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Patryk Grochowski

Adwokat
+ 48 533 305 899 | p.grochowski@kglegal.pl


redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl