Cyfryzacja – wnioski elektroniczne w Prawie budowlanym

15.12.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W ubiegłym tygodniu omówiliśmy dla Państwa problematykę związaną z planowanymi zmianami dotyczący cyfryzacji w Prawie budowlanym. Nadal jednak proces legislacyjny ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa („Ustawa”) nie został zakończony. Senat zaproponował poprawki porządkujące, które zgodnie z rekomendacją Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Infrastruktury, zostały przyjęte przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 r. Ustawa zostanie teraz przekazana do Prezydenta, a dopiero potem opublikowana. Zatem jej wejście w życie powinno być już tylko kwestią czasu.

Dlatego też dzisiaj przygotowaliśmy listę wniosków, które będą Państwo mogli składać w formie elektronicznej. Po wejściu w życie Ustawy, pojawi się możliwość składania drogą elektroniczną 18 różnych wniosków lub zgłoszeń, jak również oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W ustawie Prawo budowlane zostanie wprowadzona możliwość złożenia wniosku:

 1. o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 2. o pozwolenie na rozbiórkę;
 3. o pozwolenie na budowę wraz z załączeniem projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej;
 4. o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
 5. o zmianę pozwolenia na budowę;
 6. o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
 7. o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 8. o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia;
 9. o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 10. o wydanie decyzji wyłączającej stosowanie niektórych obowiązków w stosunku do kierownika budowy;
 11. o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
 12. o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
 13. o pozwolenie na użytkowanie.

Co więcej będzie można dokonać:

 1. zgłoszenia robót budowlanych (niewymagających dołączenia projektów);
 2. zgłoszenia rozbiórki;
 3. zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
 4. zawiadomienia o zakończeniu budowy;
 5. zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Już teraz wzory wniosków, zgłoszeń i zawiadomień, które zostały powyżej pogrubione można wypełnić online na portalu e-budownictwo.gunb.gov.pl. Istnieje też możliwość założenia konta i zapisywania wypełnianych wniosków celem ich późniejszego uzupełnienia i wysłania. W dalszym ciągu jednak wypełniony dokument trzeba wydrukować i przesłać do urzędu pocztą tradycyjną. Mamy nadzieję, że już wkrótce będzie można wypełnić je online, podpisać korzystając z profilu zaufanego, a następnie przesłać elektronicznie do urzędu.

Wskazujemy, że strona e-budownictwo i jej funkcjonalności są nadal w budowie. I jak się okazuje, nie wszystkie funkcje są zawsze dostępne. Tytułem przykładu, jeszcze w zeszłym tygodniu można było założyć konto na portalu i wypełnić wnioski, które Państwu wskazaliśmy powyżej, podczas gdy w poniedziałek 14 grudnia 2020 r., zniknęła funkcja logowania, a do wypełniania online jest znów tylko dziewięć wniosków i oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Zalecamy zatem ostrożność i zapisywanie wniosków na dyskach swoich komputerów.

Na uwagę zasługują także przepisy przejściowe. W tym zakresie wskazujemy, że większość wniosków będzie mogła być składana elektronicznie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia Ustawy. Jednakże wnioski wymienione poniżej dopiero po upływie 6 miesięcy:

 1. wniosek o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 2. wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej;
 3. wniosek o zmianę pozwolenia na budowę;
 4. wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
 5. wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
 6. zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Oznacza to, że w praktyce cyfryzacja w budownictwie wejdzie w życie najwcześniej w drugiej połowie stycznia 2021 roku. Oczywiście, jak tylko Ustawa zostanie opublikowana na pewno o tym Państwa poinformujemy, wskazując też precyzyjnie terminy.

Cyfryzacja procesu budowlanego jest bardzo ważnym, jeżeli nie niezbędnym elementem usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego. Wejście w życie przepisów, da inwestorom wybór, czy chcą składać wnioski elektronicznie czy tradycyjnie pocztą. Co oznacza, że zmiany w Prawie budowlanym przyznają nowe możliwości prowadzenia postępowań elektronicznych, przy zachowaniu uprawnienia do korzystania z tradycyjnej formy papierowej.

Już w przyszłym tygodniu opowiemy o zmianach w Ustawie, które mają pozwolić na możliwość składania projektu budowlanego elektronicznie oraz o projektowaniu w technologii BIM.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Jakub Wierzejski

Młodszy prawnik
+ 48 518 384 557 | j.wierzejski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl