Vademecum zatrzymanego, czyli co osoba zatrzymana wiedzieć powinna

14.12.2020 | Webinary

Niewątpliwie każdy z nas powinien posiadać podstawową wiedzę co do przysługujących praw, ale też i obowiązków wynikających z posiadania statusu osoby zatrzymanej. Ich świadomość umożliwi każdej osobie zatrzymanej przyjęcie właściwej obrony swych praw, czemu służyć ma niniejsze webinarium.