Nowe technologie

Obecnie trwająca rewolucja cyfrowa niesie ze sobą wiele nowych wyzwań dla przedsiębiorców. W naszej Kancelarii powstał zespół, w ramach którego grupa prawników-pasjonatów zajmuje się szeroko pojętym prawem nowych technologii. Nowa rzeczywistość stwarza podmiotom gospodarczym szanse na rozwój biznesu w skali globalnej. Za pędzącą rzeczywistością cyfrową starają się nadążać państwa oraz organizacje międzynarodowe, wprowadzając nowe, często skomplikowane regulacje prawne. Stając tym wyzwaniom naprzeciw, stworzyliśmy dział Kancelarii, w którym nasi prawnicy zapewniają naszym klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku cyfrowym.

W dziale nowych technologii szczególną uwagę poświęcamy technologii blockchain, której rozwój ma szansę spowodować ogromne zmiany nie tylko w branży finansowej czy prawniczej, ale również w stosunkach społecznych. Posiadamy doświadczenie w projektach polegających na wdrażaniu nowatorskich zastosowań tej technologii oraz prowadzimy działalność popularyzującą technologię blockchain w Polsce i na świecie. Projekty przez nas stworzone mają często charakter prekursorski. Nasz dorobek w tej dziedzinie został zauważony i doceniony przez rynkowych specjalistów. Wcielamy w życie odważne pomysły biznesowe i dzięki swojemu doświadczeniu oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania prawne.

Dzięki współpracy z kancelariami prawniczymi z całego świata za pośrednictwem sieci kancelarii prawniczych Cathay Associates, oferujemy Państwu przeprowadzenie analizy prawnej zagranicznych systemów prawnych pod kątem zastosowania nowoczesnych technologii, w tym blockchain. Nasi prawnicy posługują się biegle językiem angielskim, w tym językiem prawniczym, co znacząco przyśpiesza i usprawnia wprowadzanie w życie planów biznesowych w Polsce jak i za granicą.

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów z branży gamedev, w tym podmiotów zajmujących się wydawaniem i dystrybucją gier komputerowych. Spółkom z branży gamedev oferujemy kompleksową usługę prawną, w tym doradztwo prawne i przeprowadzenie procesu wejścia spółki na giełdę papierów wartościowych. Nasz dział wyspecjalizował się w prawie autorskim obejmującym prawne aspekty produkcji i dystrybucji gier komputerowych. Szerokie spektrum działalności Kancelarii pozwala nam na świadczenie naszych usług podmiotom z branży gamedev w sposób kompletny. Nasze zrozumienie procesów towarzyszących powstawaniu gier komputerowych pozwala spółkom na 100% zaangażowanie we własną działalność– wszelkie kwestie prawne związane z funkcjonowaniem spółki są obsługiwane przez zespół naszych doświadczonych prawników. Sposób w jaki pracujemy ze spółkami z branży gamedev został doceniony przez branżowe podmioty. Obecnie obsługujemy kilkanaście spółek z branży, w tym drugą pod względem wyceny spółkę gamingową w Polsce, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych spółkę Playway S.A. z siedzibą w Warszawie.

Lider Zespołu

Zespół