Adam Wawrzeńczyk

Prawnik

Jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do kręgu jego prawniczych zainteresowań należy prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, a także prywatne prawo bankowe.

Jego podstawowymi obowiązkami są windykacja prowadzona zarówno przeciwko podmiotom prywatnym jak i spółkom, sporządzanie pism procesowych oraz umów z zakresu prawa cywilnego, doradztwo prawne, a także bieżący kontakt z klientami, sądami i urzędami.

Dodatkowo wspomaga obsługę klientów w zakresie umów kredytowych poprzez analizę oraz raportowanie aktualnego orzecznictwa z zakresu kredytów frankowych denominowanych oraz indeksowanych do kursu franka szwajcarskiego.

Ponadto, odpowiedzialny jest za kwestie techniczne związane z prawidłowym obiegiem dokumentów wewnątrz działu.

Język: Angielski