Adam Wawrzeńczyk

Aplikant adwokacki

W 2021 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracy magisterskiej pt. „Znęcanie się w świetle polskiego Kodeksu Karnego z uwzględnieniem postępowania dowodowego na gruncie Kodeksu Postępowania Karnego”.

Z Kancelarią Graś i Wspólnicy sp. k. związany jest nieprzerwanie od 2019 roku, na rzecz której świadczy usługi związane z doradztwem prawnym z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ponadto zajmuje się obsługą Klientów w zakresie sporów dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytowych denominowanych oraz indeksowanych do kursu franka szwajcarskiego.

Interesuje się szeroko pojętym prawem nowych technologii, w zakresie którego jest autorem licznych artykułów z cyklu #technoglogy. Wyrazem uznania dla tychże artykułów jest ich publikacja w największych ogólnopolskich dziennikach i tygodnikach prasowych oraz serwisach informacyjnych

Język: angielski