Mikołaj Badziąg

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki oraz prawnik kościelny. Z Kancelarią Prawną Graś i Wspólnicy sp.k. współpracuje od 2018 roku. W roku 2018 ukończył studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując stopień magistra prawa, broniąc pracy magisterskiej pt.: Obligatoryjne ustalenie przez sąd w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania przez rozwiedzionych małżonków – quoad usum. W chwili obecnej jest aplikantem adwokackim II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jednocześnie w czerwcu 2020 roku ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie studia z zakresu prawa kanonicznego w stopniu naukowym magistra, w swej pracy dyplomowej pn.: Wykluczenie jedności małżeńskiej w wyrokach pierwszej instancji Sądu Biskupiego Diecezji Pelplińskiej w latach 2005 – 2015, podejmując problematykę praktyki orzeczniczej sądów biskupich mającej za przedmiot wykluczenie jedności małżeńskiej. Obecnie oczekuje na wpis na listę adwokatów kościelnych.

Do obszaru jego zainteresowań należą przede wszystkim zagadnienia związane z prawem cywilnym, rodzinnym i małżeńskim, bankowym oraz kanonicznym. Świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób fizycznych, jak również w mniejszym zakresie na rzecz podmiotów gospodarczych.

Jako aplikant adwokacki, posiada uprawnienia do występowania przed sądami powszechnymi oraz organami administracji samorządowej i rządowej w postępowaniach cywilnych, administracyjnych oraz karnych.

Interesuje się także kwestiami związanymi z dobrami osobistymi, w szczególności dochodzeniem w imieniu klientów zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Ponadto, specjalizuje się w tzw. „sporach frankowych” oraz sprawach małżeńskich (rozwodach), jak również sprawach dotyczących małoletnich (kwestie alimentów, kontaktów oraz władzy rodzicielskiej).

Języki obce: angielski