Ochrona dóbr osobistych

W ramach zakresu prowadzonych czynności Zespół Kancelarii prowadzi również spory z zakresu ochrony dóbr osobistych. Zespół wspiera Klientów we wszelkich sprawach związanych z ochroną ich dóbr osobistych, w tym renomy, wizerunku, prywatności, dobrego imienia. Z powodzeniem prowadzi spory sądowe o ochronę naruszonych dóbr osobistych oraz efektywnie dochodzenie w imieniu Klientów odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek naruszenia dóbr osobistych. Kancelaria podejmuje w imieniu klientów działania mające za cel przeciwdziałanie negatywnym i agresywnym zachowaniom w Internecie oraz środkach masowego przekazu skierowanym przeciwko Klientom.

W procesie cywilnym w imieniu Klientów domagamy się zaniechania bezprawnych działań, od osoby dokonującej naruszeń dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności jest to złożenie oświadczenia o określonej treści i określonej formie tzw. przeprosin. W imieniu Klientów żądamy również zapłaty zadośćuczynienia lub zapłaty określonej kwoty na cel społeczny, ale także jeśli udokumentujemy szkodę majątkową powstałą w wyniku naruszenia dóbr osobistych możemy także żądać jej naprawienia.

Kancelaria współpracuje również z Fundacją Stop Hejterom. Pracownicy Kancelarii biorą udział w szkoleniach oraz udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom dotkniętym zjawiskiem Hejtu.


„CZŁOWIEK JEST TYLE WART, ILE JEST W STANIE KOCHAĆ.”
Św. Augustyn


DOŚWIADCZENIE

Fundamentem pracy zespołu jest wiedza, pasja i zaangażowanie, tak aby wypełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

W ramach prowadzonych spraw możemy pochwalić się:

i
Wygraną w sprawach przeciwko Ringer Axel Springer Polska w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w ramach publikacji prasowych
oraz publikacji w serwisach internetowych.
i
Wygraną w sprawach przeciwko Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawach o naruszenie dóbr
osobistych w ramach publikacji prasowych oraz publikacji w serwisach internetowych.
i
Zawarciem szeregu ugód w związku z naruszeniem praw do znaków towarowych przez klienta.
i
Zablokowaniem publikacji prasowych i telewizyjnych w ramach udzielonych przez Sąd zabezpieczeń dotyczących osób fizycznych,
przedsiębiorców nie będących osobami publicznymi.
i
Zablokowaniem publikacji dotyczących umieszczenia Klienta na liście 100 najbogatszych Polaków roku.
i
Wygraną Klienta w sprawach związanych z bezprawnym wykorzystaniem wizerunku oraz utworów objętych prawami autorskimi.

Lider Zespołu

Zespół