Prawo energetyczne

Od początku swojej działalności Kancelaria oferuje wsparcie dla szeregu podmiotów branży energetycznej. Obejmuje to szeroko rozumiane doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych, w tym aktywnych w zakresie obrotu paliwami, energią czy ciepłem.

Klienci zaufali nam zarówno przy przygotowaniu wymaganych wniosków, prowadzeniu bieżących rozmów z organami, jak i obsłudze sporów administracyjnych i sądowych, które mogą pojawić się w toku codziennej aktywności. Przeprowadzamy także audyty prawne przedsiębiorstw energetycznych na potrzeby sprzedaży czy restrukturyzacji. Przygotowujemy także analizy prawne infrastruktury energetycznej pod kątem spełniania przez nią wymogów prawa.

Oferujemy nadto wsparcie bieżącej aktywności naszych klientów, np. przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, umów, procedur czy windykacji. Wspieramy ich także w negocjacjach.

Nie jest nam obca specyfika tej branży, zmienność przepisów oraz interpretacji, stosowanych przez różne urzędy i sady. Wypracowane modele działania dają wymierne efekty w zakresie kontaktów z organami państwowymi, w tym Urzędem Regulacji Energetyki, Agencją Rezerw Materiałowych, Krajową Administracją Skarbową czy odpowiedzialnymi za tę tematykę ministerstwami oraz sądami.

W ramach prowadzonej praktyki prowadzimy również szkolenia dla kadry zarządzającej, pracowników oraz wewnętrznych działów prawnych z wymagań stawianych przez prawo energetyczne oraz przepisy powiązane.

DOŚWIADCZENIE

Fundamentem pracy zespołu jest wiedza, pasja i zaangażowanie, tak aby wypełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

W ramach prowadzonych spraw możemy pochwalić się:

i
wieloletnia obsługa spółki akcyjnej będącej jednym z liderów polskiego rynku paliw płynnych, jak i szeregu innych podmiotów z tej branży
i
stworzenie i nadzór nad wzorami umów franczyzowych oraz sprzedażowych
i
audyty dokumentacji pod kątem jej zgodności z przepisami prawa energetycznego oraz przepisami powiązanymi
i
prowadzenie negocjacji oraz sporów zarówno w zakresie postępowań administracyjnych jak i sądowych, w tym z Urzędem Regulacji Energetyki
i
doradztwo przy budowie i zakupie farm wiatrowych i fotowoltaicznych

Lider Zespołu

Zespół