Prawo karne i karno-skarbowe

Kancelaria doradza i wspiera klientów na wszystkich etapach postępowań karnych i karno – skarbowych. Adwokaci zatrudnieni w dziale podejmują się obrony w najtrudniejszych sprawach karnych w tym tych związanych z przestępczością gospodarczą (white-collar crime), prania brudnych pieniędzy, rynku finansowego, zorganizowanych grup przestępczych oraz przestępstwami karuzelowymi. Prowadzenie spraw karnych gospodarczych jest bardzo skomplikowanym obszarem usług prawnych. Wymaga ono od obrońców znajomości wielu dziedzin prawa i realiów biznesowych. Nasi Adwokaci zajmujący się tą tematyką, mają wieloletnią praktykę która pozwala łączyć znajomość prawa karnego, karnoskarbowego, podatkowego oraz praktyk biznesu, które pozwalają wyjaśnić często nieznane organom ścigania realia świata gospodarczego. Relacja Klient – Adwokat musi opierać się na głębokim zaufaniu dlatego w trakcie współpracy pozostajemy w ciągłym kontakcie. Dbamy o czynny udział Klienta w toku postępowania, planujemy linię obrony, zapoznajemy się wnikliwie ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie. W często zawiłych sprawach gospodarczych kierujemy wnioski dowodowe pozwalające na osiągnięcie końcowego sukcesu w sprawie. Dbamy, aby każdy istotny szczegół został dokładnie wyjaśniony przez organy ściągania oraz Sąd.

Ponadto, zespół prowadzi z sukcesami prowadzi postępowania podatkowe i administracyjne zarówno przed organami skarbowymi jak również w toku postępowań karnych biorąc w obronę klientów oraz ich pracowników w tym kadrę zarządzającą w związku z kwestionowaniem rozliczeń podatkowych w zakresie podatku VAT, PIT, CIT, PCC, rozliczania akcji oraz zasad ich rozliczania. Argumentacja i opinie prawne wydawane przez adwokatów KG LEGAL w toku postępowań znajdują uznanie w ocenie sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych co pozwoliło w 2019 roku odzyskać dla klientów kwotę 13,3 mln złotych.

W ramach indywidualnego podejścia do każdej sprawy i klienta podejmujemy efektywne działania od początku postępowania przygotowawczego. Wysoki poziom merytoryczny oraz doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych zapewnia rzetelną obronę praw klienta. Zespół posiada ogromne oświadczenie występując zarówno jako obrońcy – jak również pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, reprezentującego interesy Pokrzywdzonych, w tym dużych podmiotów gospodarczych.

Zespół ponadto występuje jako reprezentanci oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych w trakcie tzw. powództw adhezyjnych. Prawnicy zespołu przygotowują zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a także zajmują się sprawami dotyczącymi tymczasowego aresztowania, sprawami o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowym przedterminowym zwolnieniem z kary, a także sprawami o wyrok łączny. W ramach obsługi oferuje pomoc od początku postępowania przygotowawczego, aż po sprawy prowadzone przed Sądem Najwyższym.

Fundamentem pracy zespołu jest wiedza, pasja i zaangażowanie, tak aby wypełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

DOŚWIADCZENIE

Naszymi klientami są pracownicy wyższego szczebla menedżerskiego, członkowie rad nadzorczych i spółek, przedsiębiorcy oraz osoby prawne w tym spółki kapitałowe.

W ramach prowadzonych spraw możemy pochwalić się:

i
Skuteczną obroną zarządu przed zarzutami związanymi z działaniem na szkodę spółki polegającym na niegospodarnym zarządzaniu jej aktywami – art. 296 k.k.
i
Skuteczną obroną zarządu przed zarzutami związanymi z przestępstwami polegającymi na praniu brudnych pieniędzy – art. 299 k.k..
i
Skuteczną obroną przed zarzutami związanymi z przestępstwem przywłaszczenia art. 284 k.k..
i
Skuteczną obroną przed zarzutami niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie z art. 586 k.s.h.
i
Skuteczną obroną zarządu przed zarzutami związanymi z przestępstwami oszustwa, podrobienia przerobienia dokumentów oraz wyłudzenia podatku VAT art. 286 k.k. w zw. z art. 270 a k.k. w zw.z art. 62§2 kks (posługiwanie się nierzetelną fakturą) w zb. z art. 61§ kks (nierzetelne prowadzenie ksiąg) w zb. z art. 56§1 kks (złożenie organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie) w zb. z art. 76§2 kks (art. 76 sankcjonuje bezpodstawny zwrot podatku, a paragraf drugi dotyczy nienależnego zwrotu podatku o małej wartości)
i
Reprezentacja klientów w sprawach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych w tym ramach grup o charakterze zbrojnym.

Lider Zespołu

Zespół