Prawo rodzinne

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne reguluje wiele aspektów życia codziennego, a jego normy mają zastosowanie w sytuacji braku porozumienia w rodzinie. Sprawom tym najczęściej towarzyszy wiele emocji, dlatego nasza kancelaria koncentruje się na indywidualnym podejściu do klienta i wysłuchaniu jego potrzeb. Jesteśmy świadomi, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest bardzo ważna i w tych sprawach odgrywa podwójną rolę. Naszym celem jest zarówno czuwanie nad interesem prawnym klienta, jak i wsparcie emocjonalne.

Prowadząc sprawy rodzinne w pierwszej kolejności staramy się doprowadzić do porozumienia stron. Dopiero jeśli polubowne rozwiązanie konfliktu nie jest możliwe, podejmujemy działania prowadzące do zainicjowania postępowania przed Sądem.

W swej praktyce zajmujemy się:

  • prowadzeniem spraw rozwodowych oraz dotyczących separacji
  • prowadzeniem spraw dotyczących ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz ustalenia miejsca pobytu ich pobytu
  • uczestniczeniem w rozmowach mających na celu wypracowanie porozumienia stron
  • doradzaniem i reprezentowaniem w sprawach o alimenty
  • udzielaniem pomocy prawnej w zakresie porwań rodzicielskich
  • prowadzeniem spraw związanych z podziałem majątku wspólnego
  • reprezentowaniem w sprawach dotyczących ustalenie i zaprzeczenie rodzicielstwa, o adopcję oraz o ustanowieniu opieki i pieczy zastępczej

Lider Zespołu

Zespół