Prawo spółek i doradztwo korporacyjne

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie doradztwa podmiotom gospodarczym na wszystkich etapach ich rozwoju. Kompleksowo doradzamy od pierwszej fazy jaką jest wybór formy prawnej prowadzonej działalności, aż po kompleksowe przeprowadzenie przekształceń czy połączeń. Posiadamy także doświadczenie w transgranicznym łączeniu spółek.

Na bieżąco obsługujemy spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przygotowujemy pełną dokumentację wewnątrzkorporacyjną (protokoły z posiedzeń Zarządu jak i Rady Nadzorczej), zgłaszamy wszelkie zaistniałe zmiany do właściwych organów jak KRS, KNF, KDPW.

Doradzamy przy procesach inwestycyjnych, tworzymy kontrakty handlowe, umowy wspólników oraz akcjonariuszy, programy motywacyjne dla kadry zarządzającej.

Podejmujemy się także zarządzania strategicznymi projektami prawnymi dotyczącymi rozwoju przedsiębiorstw.

DOŚWIADCZENIE

W ramach prowadzonych spraw możemy pochwalić się:

i

ponad 100 audytów prawnych (due dilligence) spółek. W tym badania stanu prawnego spółek będących właścicielami gruntów, na zlecenie wiodących deweloperów

i

założenie ponad 250 spółek, w celu zmiany formy działalności oddziałów, dla jednej z największych sieci elektromarketów

i

zapewnienie obsługi korporacyjnej spółek będących liderami w sektorach swojej działalności

i

kompleksowe doradztwo i przygotowywanie dokumentacji przy procedurze scalenia oraz splitu akcji spółek notowanych na GPW

i

przygotowanie programów motywacyjnych dla podmiotów zarządzających w jednych z największych spółek na rynku paliwowym

Lider Zespołu

Zespół