Plany na rok 2022

04.01.2022 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszym alercie – pierwszym w 2022 roku, chcemy krótko przedstawić zmiany, które wejdą w życie w tym roku. Nie będziemy jednak pisać ani o Polskim Ładzie ani o zastrzeżeniu kar za złamanie przepisów ruchu drogowego, a o zmianach związanych z rynkiem nieruchomości. Krótko też wskażemy na nasze plany na najbliższe kilka tygodni.

W ostatnim alercie wskazaliśmy, że w 2022 r. możemy spodziewać się projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a tu ustawodawca nas zaskoczył i jeszcze 31 grudnia 2021 r. opublikował dokumenty, które mają stanowić przedmiot prekonsultacji. Nas stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/preko…) można znaleźć m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem oraz projekt rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowani i uchwalenia planu ogólnego gminy. Jednocześnie wskazano, że ewentualne uwagi można zgłaszać do 17 stycznia 2022 r. Wobec tego już w przyszłym tygodniu przeanalizujemy proponowane zmiany i je przedstawimy w kolejnym artykule.

2022 na pewno będzie rokiem przełomowym dla rynku mieszkaniowego, gdyż z dniem 1 lipca wejdzie w życie nowa ustawa deweloperska – czyli ustawa z dnia 20 maja 2021 r. ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. W ostatnim alercie (#83) możecie Państwo znaleźć linki do artykułów, w których omawialiśmy najważniejsze zmiany wynikające z tego aktu prawnego.

Kolejną zmianą, która wejdzie w tym roku to nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dnia 16 listopada 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło projekt, do którego w 30-dniowym terminie można było zgłaszać ewentualne uwagi. Zgodnie z przepisem wprowadzającym nowe warunki techniczne miałyby wejść w życie z dniem 20 września 2022 r. i mieć zastosowanie do wniosków złożonych po tym dniu. Obecnie czekamy na projekt uwzględniający zgłoszone uwagi, w tym też obszerne uwagi zgłoszone przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

Mówiąc o kwestiach technicznych warto przypomnieć, że w Wigilię weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta m.in. implementuje dyrektywę 2018/844 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, zaś w oparciu o te przepisy wymagane będzie projektowanie budynków mieszkalnych tak by zapewnić dla każdego miejsca postojowego wewnątrz budynku i przylegającego do niego przewody i kable elektryczne umożliwiające zainstalowanie punktów ładowania.

Na pewno to nie wszystkie zmiany, które szykuje dla rynku nieruchomości ustawodawca – na pewno jednak będziemy o nich dla Państwa pisać.

Przechodząc do naszych planów dla cyklu „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki” na rok 2022 to planujemy je rozpocząć (zaraz po analizie zmian w planowaniu przestrzennym) od cyklu artykułów analizujących różne aspekty związane z tzw. lex deweloper, czyli ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Pomimo, że obowiązuje ona od sierpnia 2018 r. to wydaje się, że dopiero rok 2021 przyniósł przełom otwierający drzwi do szerszego jej zastosowania w 2022 r. Dlatego w tym zakresie będziemy chcieli pogłębić tematykę standardów urbanistycznych, procedury uchwalania i zaskarżenia czy też instrukcji wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, która ma ułatwić prowadzenie postępowań w oparciu o te przepisy.

Tematem, który będziemy chcieli też podjąć w tym roku jest umowa o roboty budowlane. Pochylimy się nad takimi zagadnieniami jak odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia, kary umowne, klauzule waloryzacyjne oraz przekroczenie terminu wykonania umowy.

Jednocześnie na pewno na bieżąco będziemy analizować postępy prac na reformą planowania przestrzennego, zagadnieniami, które pojawią w związku z wejściem w życie nowej ustawy deweloperskiej, jak również przeanalizujemy wybrane zmiany w warunkach technicznych.

W tym miejscu chcielibyśmy też zachęcić Państwa do zgłaszania nam tematów (social@kglegal.pl), o których chcieliby Państwo sami przeczytać. Staramy się, by nasze artykuły wychodziły naprzeciw problemom pojawiającym się na rynku. Oczywiście w sprawach indywidualnych też służymy pomocą.

Podsumowując, rok 2022 na pewno będzie pełen wyzwań w praktycznym stosowaniu już obowiązujących i zapowiadanych przepisów prawa. Mamy nadzieję, że nasze artykuły pozwolą na ich lepsze zrozumienie.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor/redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl