Sukces Kancelarii

09.02.2021 | Wiadomości

Sukces prawników z Kancelarii Graś i Wspólnicy sp. k. – adw. Marcin Zawistowski wynegocjował korzystne porozumienie pozwalające uniknąć przez Klienta długotrwałego sporu, którego osią byłoby prowadzenie działalności konkurencyjnej osoby trzeciej w stosunku do spółki w której nasz klient był wspólnikiem.

Prawnicy w celu zabezpieczenia Mocodawcy wypracowali schemat obejmujący złożenie kwoty świadczenia pieniężnego do depozytu notarialnego, poręczenie osobiste oraz wydanie weksli in blanco.

Wszystkie te działania pozwoliły z jednej strony na realne zabezpieczenie interesów naszego Klienta a z drugiej szybkie otrzymanie środków.