Tokenizacja obligacji państwowych

16.11.2023 | Technoglogy

Nie tak dawno temu mieliśmy okazję informować państwa o rewizji stanowiska Japonii względem stablecoinów oraz pracach nad Wirtualnymi Walutami Banków Centralnych, dziś natomiast mamy okazję przedstawić kolejne informacje, które zdają się jednoznacznie wskazywać na postępującą ewolucję rynków finansowych, wywołaną coraz szerszą adaptacją technologii blockchain. Mimo bardzo zaawansowanych prac nad cyfrowym Juanem, Chiny postrzegane są raczej jako trudny regulacyjne region świata, szczególnie ze względu na bardzo restrykcyjne podejście względem wszelkich aktywności obejmujących waluty wirtualne. W tym samym czasie pozostający niejako w oderwaniu od „głównego lądu” rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong Chińskiej Republiki Ludowej przeprowadził skuteczną, w pełni stokenizowaną sprzedaż obligacji o wartości 101 milionów dolarów.

Jak wskazuje Urząd Nadzoru Monetarnego Hongkongu, jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie dokonane przez jakikolwiek rząd na świecie. 365-dniowe obligacje ze zwrotem określonym na poziomie 4.05% zostały zaoferowane w kolaboracji z Bankiem Chin, Crédit Agricole CIB, HSBC oraz Goldman Sachs jako udzielającym platformy do wykonania transakcji. Obligacje zostały wyłączone z dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Kanady oraz innych jurysdykcji, w których prawo wprost zakazuje, bądź bardzo istotnie ogranicza tokenizację tego typu papierów wartościowych. Według Christophera Hui sekretarza ds. usług finansowych i skarbu: „Tokenizacja zielonych obligacji jest jednym z projektów pilotażowych ogłoszonych w oświadczeniu rządu w sprawie rozwoju aktywów wirtualnych w Hongkongu [..] „Poprzez jasne stanowisko polityczne i mapę drogową, rząd będzie dążył do zapewnienia środowiska ułatwiającego promowanie zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju sektora aktywów wirtualnych. Zapraszamy uczestników rynku do przeprowadzania emisji tokenów w Hongkongu”. Jak wskazuje oficjalny raport Hong Kong Monetary Authority (HGMK) wszystkie procesy zwyczajowo związane z cyklem życia obligacji, tj. płatność kuponu, rozliczenie obrotu wtórnego i wykup terminu zapadalności zostały zdigitalizowane i przeprowadzone w prywatnej sieci blockchain. Tak zwane „zielone obligacje” ujęte w programie, emitowane są w celu finansowania projektów przyjaznych dla środowiska. Tokenizacja ma być sposobem na przeprowadzenie emisji w jak najprostszy i ekologiczny sposób, jednocześnie ułatwiając przy tym sprzedaż obligacji dzięki zastosowaniu cyfrowej formy.

Zgodnie z raportem HGMK, emisja nie tylko udowadnia, że w ramach prawnych funkcjonujących w Hongkongu możliwe jest wdrożenie technologii rozproszonego rejestru do rzeczywistych transakcji na rynkach kapitałowych, ale ujawnia również potencjał DLT (Distributed Ledger Technology) w zakresie zwiększenia wydajności, płynności i przejrzystości na rynkach obligacji. Oświadczenie HKMA jasno wskazuje, że emisja stanowiła program pilotażowy dla przyszłych emisji tego typu w Hongkongu i planowana jest dalsza współpraca z branżą w celu przeprowadzenia kolejnych tokenizowanych emisji.

Stokenizowana emisja obligacji w Hongkongu odniosła na tyle istotny sukces, iż podobny ruch planuje obecnie rząd Filipin. Rząd państwa z archipelagu filipińskiego zapowiedział plany zebrania około 180 milionów dolarów poprzez sprzedaż stokenizowanych obligacji skarbowych. The Philippines Bureau of the Tresury (Filipiński Urząd Skarbu) na wzór Hongkongu planuje emisję jednorocznych obligacji z datą emisji rozliczenia ustaloną na 22 listopada.

Choć oczywiście należy zaznaczyć, iż zarówno Hongkong jak i Filipiny nie należą do najistotniejszych na świecie rynków kapitałowych, to jednak nie sposób nie zwrócić uwagi na czystą pionierskość wspomnianych rozwiązań. Jeśli do tego weźmiemy pod rozwagę informacje związane z narodowymi walutami wirtualnymi oraz postępujące regulacje „tradycyjnych” produktów blockchainowych, to być może możemy zacząć mówić o pewnym trendzie. Wszelkie już obowiązujące regulacje rynków kapitałowych jak, chociażby te związane z obrotem instrumentami finansowymi czy ofertach publicznych, zdają się kłaść szczególny nacisk na „przejrzystość”. Jeśli do przejrzystości dołożymy prostotę, szybkość i ekologiczność cyfrowych rozwiązań, to czy adopcja „technologii rozproszonego rejestru”, nie wydaje się być kolejnym naturalnym krokiem względem obligacji skarbowych, nie tak dawno „zdematerializowanych” akcji i być może również wszystkich innych papierów wartościowych?

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Tomasz Kalinowski

Aplikant radcowski
+48 531 505 917 | t.kalinowski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Natalia Serwińska-Deles

Adwokat
+48 22 856 36 60 | n.serwinska@kglegal.pl