Ustawa „lokal za grunt” – możliwe korzyści z jej uchwalenia

23.02.2021 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W kolejnym artykule dotyczącym ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, czyli tzw. ustawy „lokal za grunt” chcielibyśmy Państwu przedstawić, jakie widzimy potencjalne zalety stosowania przepisów zarówno dla inwestorów, jak i gmin. Niewątpliwie, stosowanie przepisów ustawy „lokal za grunt” będzie rodzić problemy – my jednak postanowiliśmy skupić się na jej pozytywnych aspektach.

Korzyści dla inwestorów

Po pierwsze, na pewno korzystnym z punktu widzenia inwestora jest potencjalne rozszerzenie dostępu do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym – tych będących w gminnych zasobach nieruchomości. Te nieruchomości w wielu przypadkach są położone w atrakcyjnych lokalizacjach oraz dobrze skomunikowane.

Po drugie, inwestor może, poprzez rozliczenie części ceny za pomocą wybudowanych przez siebie lokali lub budynków, zmniejszyć wartość kapitału niezbędnego do realizacji inwestycji. Wynika to z możliwości odroczenia ostatecznego rozliczenia ceny za nieruchomość pozyskaną od gminy.

Potencjalnie, ustawa może przyspieszyć realizację inwestycji z uwagi na fakt, że przedmiotem przetargu (tutaj niestety nie zdecydowano się na tryb bezprzetargowy) może być nieruchomość, w odniesieniu do której wydano na rzecz gminy decyzję o warunkach zabudowy lub w stosunku, do której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że inwestor w momencie zakupu będzie znał warunki zabudowy takiej nieruchomości (gmina zobowiązania jest do przeniesienia decyzji WZ na inwestora) i kolejnym krokiem będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie ogranicza to jednak prawa inwestora do wystąpienia o nową decyzję o warunkach zabudowy dla zakupionej w tym postępowaniu nieruchomości.

Ponadto zgodnie z ustawą do przekazania na własność gminie w ramach rozliczenia ceny inwestor może przekazać lokale lub budynki pochodzące (i) wyłącznie z inwestycji, (ii) z inwestycji lub przedsięwzięcia innego niż inwestycja lub (iii) wyłącznie z przedsięwzięcia innego niż inwestycja. W związku z tym inwestor będzie miał w pewnym stopniu swobodę wyboru lokali przekazanych na własność gminie. Jeżeli inwestor zdecyduje się na przekazanie lokali z inwestycji, wtedy elementem umowy sprzedaży będzie termin zakończenia inwestycji. Jeżeli jednak będą to lokale niezwiązane z inwestycją, wtedy inwestor już samodzielnie zdecyduje, co i kiedy wybuduje na gruncie.

Korzyści dla gmin

Korzyścią dla gmin z pewnością jest szansa na pozyskanie lokali lub budynków, które będą mogły być wykorzystywane do realizacji zadań własnych gminy – dotyczy to zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali przeznaczonych na inne cele. Obecnie obserwuje się zmniejszoną aktywność gmin w zakresie budownictwa komunalnego, stąd też ustawa może pomóc w zwiększeniu jej zasobów lokalowych.

Dla gmin budowa lokali komunalnych wiąże się bowiem z długotrwałymi procedurami z uwagi na obowiązek stosowania prawa zamówień publicznych oraz ustawy o dyscyplinie finansów publicznych. W związku z tym pozyskanie lokali lub budynków w trybie ustawy „lokal za grunt” będzie się wiązało z mniejszym nakładem sił i środków aniżeli przygotowanie i przeprowadzenie całej inwestycji samodzielnie.

Dla gmin, mechanizm ustawy „lokal za grunt” pozwala również na zagospodarowanie działek, które były dotychczas niezagospodarowane, a generowały koszty związane z ich utrzymaniem. Co oznacza, że taka sprzedaż może przyczynić się nie tylko do pozyskania lokali, ale też do zmniejszenia kosztów utrzymania gminnego zasobu nieruchomości.

Ustawa ma na celu aktywizację rozwoju lokalnego oraz wsparcie finansowe gmin w zakresie także infrastruktury technicznej i społecznej. Coraz więcej przedsięwzięć mieszkaniowych powinno iść w parze z budową niezbędnej infrastruktury, która jednak nie rozwija się tak szybko. W związku z możliwością przeznaczenia lokali otrzymanych od dewelopera na cele związane z wykonywaniem zadań własnych gminy będą mogły przeznaczyć np. na działalność przedszkola lub żłobka, w tym w miejscach gdzie powstają nowe osiedla.

Ustawa zawiera również rozwiązania, które pozwalają na ubieganie się przez samorządy o granty na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych obejmujących tworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej w przypadku łączenia tychże przedsięwzięć z inwestycjami realizowanymi na zbytych w trybie ustawy „lokal za grunt” lub innymi inwestycjami promieszkaniowymi wskazanymi w ustawie. Gminy będą mogły uzyskać finansowe wsparcie w wysokości 10% kosztów danego przedsięwzięcia infrastrukturalnego, jeżeli realizacja przedsięwzięcia infrastrukturalnego będzie powiązana z realizacją inwestycji w ramach ustawy „lokal za grunt” czy też społecznym inicjatywom mieszkaniowym.

Już za tydzień, będziemy chcieli Państwu przybliżyć procedurę, która ma poprzedzać nabycie przez inwestora nieruchomości na podstawie ustawy „lokal za grunt”

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Jednocześnie wskazujemy, że patronem cyklu związanego z ustawą „lokal za grunt” jest Polski Związek Firm Deweloperskich.

Jeżeli jeszcze nie są Państwo na naszej liście mailingowej zapraszamy do wysłania maila na social@kglegal.pl z informacją, że chcecie Państwo otrzymywać „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki”.

autor:

Aleksandra Jastrzębska

Radca prawny
+ 48 514 585 772 | a.jastrzebska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl