dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik

Od ponad sześciu lat na stałe współpracuje z kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp. k. W swej praktyce zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z prawem nieruchomości, w szczególności doradza w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym, począwszy od zakupu nieruchomości, przez proces budowy po sprzedaż mieszkań i komercjalizację lokali niemieszkalnych. Świadczy także pomoc prawną w formie bieżącej obsługi podmiotów działających na rynku nieruchomości.

Posiada dogłębną wiedzę w dziedzinie obsługi inwestycji deweloperskich, w szczególności na rynku mieszkaniowym. W ramach świadczonej pomocy prawnej opiniuje i negocjuje również umowy kredytowe na finansowanie inwestycji budowlanych.

Bezpośrednio współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi, pośrednikami, notariuszami i wykonawcami zapewniając kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Od stycznia 2018 roku prowadzi projekt obejmujący doradztwo w rozwoju działalności operatora hotelowego dla dużej międzynarodowej sieci hoteli. W tym zakresie prowadzi badania prawne nieruchomości, jak również prowadzi negocjacje w inwestorami i przedstawicielami sieci hotelowych.

Języki: angielski

Ważne projekty prowadzone przez adwokat Joannę Barzykowską w ostatnim czasie:

  • kompleksowa obsługa prawna przy dużym projekcie inwestycyjnym dotyczącym sprzedaży i komercjalizacji budynku o funkcjach mieszkaniowej, biurowej i centrum handlowego;
  • obsługa procesów inwestycyjnych projektów mieszkaniowych;
  • przygotowywanie umów inwestycyjnych w obszarze inwestycji nieruchomościowych;
  • przeprowadzenie szkoleń i doradztwo w zakresie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
  • przygotowanie raportów prawnych due diligence dla spółki leasingowej jednego z banków działających w Polsce;
  • prowadzi szkolenia online w kwestiach związanych z rozwiązaniami prawnymi wprowadzanymi w okresie epidemii COVID-19.