Michał Rutkowski

Adwokat, wspólnik

Doświadczony pełnomocnik procesowy z siedmioletnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych. Z kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp. k. współpracuje na stałe od ponad dwóch lat. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej prowadził liczne postępowania cywilne, administracyjne i sądowo-administracyjne z rozmaitych dziedzin prawa. Obecnie koncentruje się na sporach związanych z nieruchomościami oraz procesem inwestycyjnym.

Świadczy pomoc prawną podmiotom funkcjonującym na rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie w dziedzinie obsługi inwestycji deweloperskich. Pomoc prawną świadczy zarówno w formie bieżącego doradztwa w siedzibie spółek, jak również pracując nad konkretnymi projektami.

Reprezentuje klientów kancelarii przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących decyzji wydawanych w toku procesu budowlanego, w tym decyzji o warunkach zabudowy, czy pozwoleń na budowę. Prowadzi również postępowania i spory przed sądami administracyjnymi w zakresie objęcia nieruchomości ochroną konserwatorską oraz ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Prowadzi także postępowania w zakresie ewentualnych naruszeń praw konsumentów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przygotowuje i opiniuje umowy sprzedaży nieruchomości oraz o wykonawstwo w procesie budowlanym. Prowadzi badania stanu prawnego nieruchomości i i przygotowuje raporty zawierające wnioski i zalecenia.

Języki: angielski

Ważne projekty prowadzone przez adwokata Michała Rutkowskiego w ostatnim czasie:

  • obsługa procesów inwestycyjnych projektów mieszkaniowych z funkcjami usługowymi;
  • obsługa sporów sądowych związanych z procesem budowlanym;
  • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości objętych ochroną konserwatorską;
  • stała obsługa prawna w siedzibie warszawskich deweloperów;
  • reprezentacja klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • prowadzi szkolenia online w kwestiach związanych z rozwiązaniami prawnymi wprowadzanymi w okresie epidemii COVID-19.