Patryk Grochowski

Adwokat

Z kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp. k. współpracuje od sierpnia 2017 roku. Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz prawie budowlanym. Uczestniczy w stałej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego działających w ramach grupy kapitałowej. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów oraz przygotowywaniu opinii prawnych.

Jako Adwokat zastępuje pełnomocników w postępowaniach cywilnych i gospodarczych. Pracował przy wielu badaniach prawnych due diligence.

Świadczy doradztwo prawne zarówno na etapie procesu inwestycyjnego nieruchomości, jak i w zakresie bieżącej obsługi lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych. Przygotowuje umowy przedwstępne oraz przyrzeczone, a także umowy najmu. Wspiera prawników, adwokatów i radców prawnych w obsłudze sporów sądowych, w szczególności dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w tym inwestycji infrastrukturalnych realizowanych ze środków publicznych.

Język: angielski

Ważne projekty prowadzone przez Patryka Grochowskiego w ostatnim czasie:

  • bieżąca obsługa prawna spółek kapitałowych zrzeszonych w ramach grupy kapitałowej z kapitałem zagranicznym;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów inwestycyjnych w obszarze inwestycji nieruchomościowych;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów najmu lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych;
  • obsługa sporów sądowych z zakresu prawa nieruchomości;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane;
  • obsługa sporów sądowych związanych z procesem budowlanym;
  • prowadzi szkolenia online w kwestiach związanych z rozwiązaniami prawnymi wprowadzanymi w okresie epidemii COVID-19.