Aleksandra Jastrzębska

Radca prawny

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów zarówno z sektora prywatno- jak i publicznoprawnego. Świadczyła pomoc prawną na rzecz średniego podwarszawskiego miasta we wszystkich aspektach jego działalności, zarówno w sferze prawa publicznego jak i prawa prywatnego. Do zespołu Graś i Wspólnicy sp. k. dołączyła w październiku 2019 r.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie nieruchomości. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów oraz przygotowywaniu opinii prawnych. Uczestniczy w prowadzeniu badań due diligence. Występuje jako pełnomocnik procesowy w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami i organami administracji rządowej i samorządowej. Prowadzi postępowania sądowe, głównie z zakresu prawa cywilnego. W ramach świadczonej pomocy prawnej opiniuje m.in. umowy o prace projektowe oraz umowy o roboty budowlane.

Ważne projekty prowadzone przez Aleksandrę Jastrzębską w ostatnim czasie:

  • obsługa sporów sądowych z zakresu prawa nieruchomości;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane;
  • przygotowywanie raportów prawnych due diligence dla spółki leasingowej jednego z banków działających w Polsce;
  • obsługa sporów sądowych związanych z procesem budowlanym;
  • prowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia nieruchomości rolnej;
  • prowadzenie postępowań dotyczących nabycia nieruchomości rolnych przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa;
  • bieżąca obsługa właściciela galerii handlowej, również w zakresie rozwiązań wprowadzonych w okresie epidemii COVID-19.

Języki: angielski