Adam Werner

Radca prawny

Praktykuje i posiada szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym, administracyjnym, handlowym, prawie pracy, prawie spółek, prawie karnym i kontraktów, świadczeniu innej szeroko pojętej pomocy prawnej, prowadzeniu postępowań i reprezentowaniu klientów przed sądami, oferowaniu pomocy prawnej i porad opartych na asystach prawnych ramach umów z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności Miasta Stołecznego Warszawa, Miasta Płock oraz starostw w powiatach: garwolińskim, mińskim, piaseczyńskim, piastowskim, płockim.

Przykład dodatkowych umiejętności, odbytych szkoleń i nabytej wiedzy:

 • Stały Mediator Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 183² KPC/kpk),
 • Rozwód i separacja, A.L. u.a. OIRP Warszawa,
 • Podstawy Psychologii Klinicznej, MEN 68/01/2021/T;PPKW 86.01.2021,
 • Ograniczenia i zakaz kontaktów z dzieckiem, A.L. u.a. OIRP Warszawa,
 • Zakres obowiązywania sądu w sprawie cywilnej, SSA/JAC u.a. OIRP Warszawa,
 • Mediacje sądowe, MEN 67/01/2021; MEDYCZNE 85.01.2021,
 • Ramowe umowy IT, A.L. u.a. OIRP Warszawa,
 • Trener Personalny, mentor, tutor, MEN 70/01/2021/T; T0CM 88.01.2021,
 • Rozjemca sporów w Nowym PZP/PPL A.L. u.a. OIRP Warszawa,
 • Negocjacje, CEO PR u.a. OIRP Warszawa,
 • Nowe Prawo Zamówień Publicznych, A.L.M. RZP/PPC przez Kierownika UZP/PPO,
 • Ekspert szkoleń i rozwoju osobistego, MEN 69/01/2021/T, SSEK 87.01.2021,
 • Kryminalistyczne Studia Dokumentów, prof. Wydział Kryminologii UW,
 • Definicja celu, CEO HR & PR Coach BP u.a. OIRP Warszawa,
 • Informatyka w postępowaniu karnym, dr, SSR/JCS u.a. OIRP Warszawa,
 • Domniemanie faktyczne w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej, dr A.L.u.a. OIRP Warszawa,
 • Komunikacja Pivot, Ey Academy of Business u.a. OIRP Warszawa,
 • Praktyka NIK/SAU, RIO/RAC, MRK/MCO, licencja PUNU/SOIS,
 • Zaangażowanie w program remigracyjny Polonii Homecoming,,
 • Członek ELSA Law Society (1999-2004), konferencje, zjazdy, szkolenia,
 • Programy komputerowe wsparcia prawnego,
 • EE.08/INF/02, EE.09/INF.03 szkolenie IT Krajowa kategoria uprawnień,