Adrianna Kobylarczyk

Radca prawny

Wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa cywilnego oraz prawa nieruchomości. Posiada ponad czteroletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

W swojej dotychczasowej praktyce, świadczyła pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz krakowskich instytucji kultury.

Posiada także doświadczenie procesowe i występowała jako pełnomocnik procesowy w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. W szczególności prowadziła postępowania z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przeciwko Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego oraz w dochodzeniu zwrotu od Skarbu Państwa wywłaszczonych nieruchomości.

W Kancelarii zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz klientów w sprawach związanych z nabywaniem nieruchomości oraz prowadzeniem inwestycji deweloperskich. Prowadzi także badania prawne due diligence nieruchomości.

Prywatnie zaangażowana w pracę wolontariatu w Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi” w Warszawie działającego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, bezdomnych i bezrobotnych oraz w jednym z warszawskich hospicjum, udzielając porad prawnych pro bono.

Ważne projekty, w których uczestniczyła:
1. Doradztwo prawne przy nabyciu zabudowanej objętej ochroną konserwatorską nieruchomości na Saskiej Kępie w Warszawie,
2. Badanie prawne nieruchomości przyznanej na mocy dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, w której występuje Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich,
3. Doradztwo prawne związane z procesem inwestycyjnym budowy stacji paliw jednego z największych podmiotów na rynku paliw płynnych.

Języki: angielski