Jaszczołt Natalia

Jaszczołt Natalia

Posiada duże doświadczenie w kompleksowym doradztwie prawnym spółek prawa handlowego, w szczególności przeprowadza przekształcenia i likwidacje spółek, prowadzi bieżącą obsługę prawną, przeprowadza analizy due diligence. Prowadzi także postępowania upadłościowe, ze...
Cender Małgorzata

Cender Małgorzata

Od IV roku studiów interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem upadłości i restrukturyzacji, czego odzwierciedleniem jest dotychczasowe doświadczenie zawodowe, które zdobywała w renomowanych kancelariach restrukturyzacyjnych oraz adwokackich zlokalizowanych w...
Jurczak Filip

Jurczak Filip

Aplikant adwokacki III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Aplikację adwokacką odbywa pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysława Rosatiego. Doktorant na Uniwersytecie SPWS. Sporządza pracę doktorską z zakresu praktyki...
Kopytowski Paweł

Kopytowski Paweł

Na co dzień student IV roku prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Naukę łączy z pracą w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k. zdobywając przy tym pierwsze szlify zawodowe. Rozwija swoje kompetencje jako członek Rady Programowej Fundacji Centrum Strategii i Analiz...