Gęsina Karolina

Gęsina Karolina

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie aplikant adwokacki II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. W ramach...
Jaszczołt Natalia

Jaszczołt Natalia

Posiada duże doświadczenie w kompleksowym doradztwie prawnym spółek prawa handlowego, w szczególności przeprowadza przekształcenia i likwidacje spółek, prowadzi bieżącą obsługę prawną, przeprowadza analizy due diligence. Prowadzi także postępowania upadłościowe, ze...
Chodzińska Marta

Chodzińska Marta

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach , organach administracji samorządowej oraz dziale prawnym spółki...
Cender Małgorzata

Cender Małgorzata

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (II rok). Od IV roku studiów interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem upadłości i restrukturyzacji,...
Królik Dominik

Królik Dominik

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wcześniej swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w organach sądownictwa. W kancelarii...
Jurczak Filip

Jurczak Filip

Aplikant adwokacki I roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską pod tytułem ,, Tymczasowe aresztowanie w teorii i praktyce”. Absolwent Szkoły Prawa...
Kalinowski Tomasz

Kalinowski Tomasz

Z kancelarią związany od stycznia 2021 r., w swej bieżącej pracy obsługuje podmioty kapitałowe oraz występujące na Giełdzie Papierów Wartościowych. Bierze udział w negocjacjach biznesowych, moderuje relacje z instytucjami nadzoru, wspiera spółki w trakcie procesu...
Kaczmarek Paweł

Kaczmarek Paweł

Aplikant adwokacki II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Międzynarodowego Postępowania Karnego. Specjalizuje się w prawie karnym, zdobywając...