Stańdo Marta

Stańdo Marta

Aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Executive Master of Business Administration (MBA), prawnik z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała współpracując z kancelariami...
Jaszczołt Natalia

Jaszczołt Natalia

Posiada duże doświadczenie w kompleksowym doradztwie prawnym spółek prawa handlowego, w szczególności przeprowadza przekształcenia i likwidacje spółek, prowadzi bieżącą obsługę prawną, przeprowadza analizy due diligence. Prowadzi także postępowania upadłościowe, ze...
Cender Małgorzata

Cender Małgorzata

Od IV roku studiów interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem upadłości i restrukturyzacji, czego odzwierciedleniem jest dotychczasowe doświadczenie zawodowe, które zdobywała w renomowanych kancelariach restrukturyzacyjnych oraz adwokackich zlokalizowanych w...
Jurczak Filip

Jurczak Filip

Aplikant adwokacki II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Aplikację adwokacką odbywa pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysława Rosatiego. Doktorant na Uniwersytecie SPWS. Sporządza pracę doktorską z zakresu praktyki stosowania...
Kalinowski Tomasz

Kalinowski Tomasz

Z kancelarią związany od stycznia 2021 r., w swej bieżącej pracy obsługuje podmioty kapitałowe oraz występujące na Giełdzie Papierów Wartościowych. Bierze udział w negocjacjach biznesowych, moderuje relacje z instytucjami nadzoru, wspiera spółki w trakcie procesu...
Kopytowski Paweł

Kopytowski Paweł

Na co dzień student IV roku prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Naukę łączy z pracą w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k. zdobywając przy tym pierwsze szlify zawodowe. Rozwija swoje kompetencje jako członek Rady Programowej Fundacji Centrum Strategii i Analiz...