Cender Małgorzata

Cender Małgorzata

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od IV roku studiów do kręgu jej zainteresowań należy prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, co stanowi jej główny...
Królik Dominik

Królik Dominik

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wcześniej swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w organach sądownictwa. W kancelarii...
Jurczak Filip

Jurczak Filip

Aplikant adwokacki I roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracy magisterskiej pt.: „Stosowanie tymczasowego aresztowania w teorii i praktyce”. Aplikację odbywa u...
Królik Dominik

Ramus Iwona

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie na kierunku prawo oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie na kierunku administracja. Stypendystka...
Dąbrowska Katarzyna

Dąbrowska Katarzyna

Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Tytuł magistra prawa uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w zakresie prawa cywilnego, w tym w windykacji wierzytelności oraz w zakresie prawa...
Kalinowski Tomasz

Kalinowski Tomasz

Z kancelarią związany od stycznia 2021 r., w swej bieżącej pracy obsługuje podmioty kapitałowe oraz występujące na Giełdzie Papierów Wartościowych. Bierze udział w negocjacjach biznesowych, moderuje relacje z instytucjami nadzoru, wspiera spółki w trakcie procesu...
Kaczmarek Paweł

Kaczmarek Paweł

Aplikant adwokacki I roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracy magisterskiej pt.: „Biegły w polskim procesie karnym” w Zakładzie Międzynarodowego...
Grajcar Katarzyna

Grajcar Katarzyna

Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, podatkowych oraz karnoskarbowych. Wspiera klientów w obszarze wdrażania i dostosowania procedur AML. Zajmuje się także prowadzeniem postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych klientów indywidualnych oraz podmiotów prawa...
Filipek Paweł

Filipek Paweł

Z kancelarią związany od grudnia 2019 roku. Do obszaru jego zainteresowań należy prawo umów, prawo własności intelektualnej, w szczególności prawo autorskie technologii cyfrowych. W swej bieżącej pracy doradza podmiotom z branży gier komputerowych w zakresie...