Blockchain w projekcie Giełdy Papierów Wartościowych

14.07.2022 | Technoglogy

11 lipca 2022 r. w trakcie konferencji “Dzień z kulturą na GPW” zaprezentowano projekt pt: “Private Market”. Zgodnie z przedstawionymi zapowiedziami, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chce wspierać rozwój rynku sztuki. Strategiczna inicjatywa Grupy Kapitałowej GPW ma polegać na rozwoju projektu technologicznego tokenizacji aktywów niefinansowych w oparciu o technologię blockchain.

Platforma Private Market realizuje założenie dotyczące dywersyfikacji biznesu oraz budowy produktów technologicznych w ramach GPW. Projekt ten ma na celu rozwój rynku sztuki poprzez zapewnienie niezależnych mecenasów kultury. Inicjatywa ma sięgnąć do szerokiego grona odbiorców, poprzez zapewnienie dostępu do dzieł sztuki dzięki tokenizacji. W założeniu dostęp do danego dzieła zostanie zapewniony wielu różnym inwestorom, poprzez jego stokenizowanie, czy mówiąc bardziej obrazowo “rozbicie” własności dzieła na wiele mniejszych, najprawdopodobniej równych części. W konsekwencji ma to oznaczać zwiększenie dostępności do rynku, również dla osób, które nie mają tzw. “głębokiej kieszeni” często nieodzownie kojarzonej z obrotem dziełami sztuki.

Cytując wypowiedź Pana Adriana Kutnika, Dyrektora Działu Private Market GPW – “Wierzymy w to, że przenosząc wysokie standardy rynku kapitałowego na rynek stokenizowanych dzieł sztuki, moglibyśmy radykalnie zwiększyć transparentność tego rynku z korzyścią dla wszystkich jego uczestników, równocześnie też zmniejszyć bariery wejścia dla kolekcjonerów o mniejszym portfelu i o mniejszej wiedzy. Podobnie jak robimy to na rynku kapitałowym”.

Inwestowanie w sztukę w celach biznesowych to mechanizm występujący powszechnie na całym świecie. Niestety po dziś dzień udział na tym rynku wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy lub posilania się ekspertyzą, często ciężko dostępnych i odpowiednio ekskluzywnych, specjalistów. Przeniesienie ducha zasad panujących na rynku kapitałowym w odniesieniu do weryfikacji, certyfikacji, ułatwienia obrotu danymi tokenami odzwierciedlającymi części wybranego dzieła, może okazać się doskonałą metodą na przybliżenie idei inwestycji w kulturę inwestorowi indywidualnemu, a tym samym pozyskanie nowych mecenasów sztuki.

Technologia blockchain zdaje się być rozwiązaniem skrojonym na miarę dla zorganizowania cyfrowego źródła dystrybucji sztuki. Ponadto, jest to kolejne zastosowanie narzędzi oferowanych przez technologię skracające drogę pomiędzy potencjalnym odbiorcą a danym ”produktem”, w tym przypadku będącym sztuką. Co być może najistotniejsze w całym przedsięwzięciu – wyżej opisany projekt oznacza bezpośredni udział w rynku kryptowalutowym jednego z najważniejszych podmiotów w Polskim obrocie gospodarczym. Pozostaje mieć nadzieję, iż powyższe przełoży się na większą adopcję innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez technologię blockchain, a w konsekwencji przychylniejsze podejście regulatora.

Z całą pewnością będziemy z wielkim zainteresowaniem analizować rozwój projektu “Private Market” i zapraszamy Państwa do śledzenia go razem z nami.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Tomasz Kalinowski

Aplikant radcowski
+48 531 505 917 | t.kalinowski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Magdalena Treger

Adwokat
+48 501 381 024 | m.treger@kglegal.pl