Domy jednorodzinne bez pozwoleń na budowę – zapowiedź zmian w Prawie budowlanym

28.06.2022 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Przygotowując dzisiejszy artykuł nie mogliśmy pominąć chyba największego zaskoczenia zeszłego tygodnia, jakim była zapowiedź kolejnych zmian w Prawie budowlanym ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii podczas konferencji w dniu 23 czerwca 2022 r., poświęconej tematyce darmowych projektów domów do 70m2.

Po pierwsze przypominamy, iż w związku ze zmianą Prawa budowlanego od dnia 3 stycznia 2022 r. możliwe jest wybudowanie bez pozwolenia na budowę wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o powierzchni zabudowy do 70m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Powyższy rodzaj inwestycji wymaga jedynie zgłoszenia budowy, co jest o wiele mniej skomplikowanym procesem niż uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Temat ten oczywiście opisywaliśmy szerzej w naszych artykułach nr #63 oraz #71.

To właśnie projekty takich domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m2 od dnia 23 czerwca 2022 r. można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i wykorzystać za darmo przy budowie domu bez decyzji o pozwoleniu na budowę (link do strony: https://www.gunb.gov.pl/projekty-architektoniczno-budowlane).

Zaskoczeniem była jednak inna informacja przekazana przez ministra Waldemara Budę, który ogłosił, że w ramach kontynuacji polityki uproszczenia oraz deregulacji postępowań administracyjnych dotyczących budowy domów jednorodzinnych planowane są zmiany mające na celu całkowitą likwidację wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku realizacji inwestycji w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Zmiany mają polegać przede wszystkim na usunięciu kryterium dot. maksymalnej powierzchni zabudowy, która obecnie wynosi 70m2.

Dodatkowo, minister wskazał, że budowa domów na własne cele mieszkaniowe nie będzie wymagała zatwierdzania przez organ projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu, a dopuszczenie do użytkowania odbywać się będzie w ramach uproszczonej procedury oddawania do użytkowania budynków jednorodzinnych. Co ciekawe, w przypadku, gdy powierzchnia zabudowy takiego domu miałaby przekraczać 70m2, wtedy obligatoryjnie inwestor będzie musiał ustanowić kierownika budowy. Tyle zostało przekazane i na pewno czekamy na szczegóły zmian.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministra, ustawa zmieniająca ma zostać przyjęta już jesienią tego roku, natomiast miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że nawet dla inwestycji, dla której nie jest wymagane pozwolenie na budowę, w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wcześniej uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli na prawidłowe i zgodne z prawem wykonanie budowy. Organ powinien taką decyzję wydać w ustawowym terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.

W tym momencie pragniemy wskazać, iż pomimo planowanej zmiany rozszerzenia wielkości budynków jednorodzinnych, dla których nie będzie wymagane pozwolenie na budowę, należy pamiętać, iż każda inwestycja powinna spełniać wymogi określone w Prawie budowlanym oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie jego braku w ustalonej decyzji o warunkach zabudowy. Warto też pamiętać o przepisach związanych z ochroną środowiska lub gruntów rolnych i leśnych, które w zależności od przypadku mogą ustanawiać dodatkowe warunki do realizacji inwestycji, nawet budynku jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2.

Oczywiście nie mamy jeszcze dostępu do żadnego konkretnego projektu, więc powyższe informacje opieramy na informacjach z ministerstwa, które mogą ulec zmianie. Niewątpliwie widać kierunek rządu w wychodzeniu naprzeciw inwestorom indywidualnym. Pojawia się jednak pytanie czy tak daleko idąca deregulacja nie tylko zaburzy ład przestrzenny, ale nie spowoduje większych zagrożeń związanych z brakiem kontroli nad planowanymi inwestycjami.

Jednocześnie przypominamy, że czwartek – 30 czerwca, to ostatni dzień w którym deweloperzy mogą rozpocząć sprzedaż i podpisać co najmniej jedną umowę deweloperską, by móc realizować inwestycje w oparciu o dotychczasową ustawę deweloperską.

Na koniec, bardzo ważna informacja. W dniu 27 czerwca 2022 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Treść rozporządzenia jest zgodna z projektem i wysokość stawek procentowych, według której jest wyliczana wysokość składki na DFG należnej od dewelopera posiadającego:

  1. otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy – wynosi 0,45%;
  2. zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy – wynosi 0,1%.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2022 r.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 27 czerwca 2022 r.

autor:

Mateusz Brzęcki

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | m.brzecki@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Michał Kijewski

Wspólnik
+48 502 047 489 | m.kijewski@kglegal.pl