Kontakt marketingowy zgodny z RODO

10.08.2022 | Compliance

W dzisiejszej dobie mediów społecznościowych, zdecydowana większość firm korzysta z mediów społecznościowych, newsletterów w celu utrzymania kontaktu z kontrahentami i klientami. Ta forma aktywności wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych kontrahentów, klientów lub potencjalnych klientów. W ramach wykorzystywania tych form kontaktu niezbędne jest posługiwanie się ich np. adresami mailowymi, numerami telefonów, imionami i nazwiskami.

Kontakt marketingowy oczywiście oznacza konieczność dostosowania wewnętrznych procedur i procesów do wymagań ustawy oraz rozporządzenia (RODO). Niezbędne jest wskazanie odpowiedniej podstawy prawnej oraz spełnienie obowiązku informacyjnego. Niekiedy niezbędne jest również uzyskanie zgody na taką formę kontaktu.

Zgoda na marketing powinna określać:

  • kanał przyszłego kontaktu z potencjalnym klientem,
  • cel tego kontaktu
  • podmiot, na rzecz którego zgoda jest udzielana.

W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się jednocześnie, że zgoda powinna być udzielana na rzecz jednego podmiotu wskazanego w treści zgody.

Należy pamiętać, że zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści.

Przepisy dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych jasno wskazują w art. 6 i art. 9, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach i w zakresie, w jakim spełniony jest jeden z warunków określonych w nich określony. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jedną z samodzielnych podstaw przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora. Wystąpienie tej przesłanki powoduje, że przetwarzanie danych jest prawnie dopuszczalne i może być realizowane bez konieczności występowania o zgodę do osoby, której dane dotyczą.

Wybór podstawy prawnej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia testu równowagi i wyborem pomiędzy zgodą a inną podstawą prawną.

Zapewnienie zgodności z RODO to jednak pierwszy krok do sukcesu nie należy bowiem zapominać o innych przepisach tj. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 16 lipca 2014 r – Prawo Telekomunikacyjne.
Należy przypomnieć, że w przypadku odmowy wyrażenia zgody na kontakt marketingowy, nie jesteśmy już uprawnieni do kontaktów.

Mając na uwadze zwiększoną aktywność UODO w weryfikowaniu prawidłowości prowadzonego przez przedsiębiorców marketingu warto zwrócić uwagę na te kwestie w Państwa przedsiębiorstwach.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 10 sierpnia 2022 r.

autor/redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl