Nowe wytyczne o ładowaniu pojazdów elektrycznych

09.10.2020 | Wiadomości

Jakie zmiany niesie za sobą nowa dyrektywa unijna w świetle zwiększonej liczby stacji ładowania samochodów o napędzie elektrycznym?

Od dnia 10 marca 2021 roku wejdą w życie nowe wytyczne unijnej dyrektywy EPBD 2018/844 wprowadzającej obowiązek przystosowania danej infrastruktury do ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Powyższe znowelizowane przepisy prawa unijnego dotyczyć będą zarówno deweloperów jak i właścicieli budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Nowa dyrektywa będzie obowiązywać zarówno względem nowo powstających obiektów, jak i tych podlegających renowacji.

W tym miejscu wskazać należy, iż w naszym kraju na koniec sierpnia 2020 roku działały zaledwie 1253 ogólnodostępne stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych. Dla porównania, na terenie naszych zachodnich sąsiadów takich stacji jest ponad 20 tysięcy.

Na podstawie danych Barometru Nowej Mobilności 2019/2020 PSPA aż 92% właścicieli pojazdów o napędzie elektrycznym zdecydowanie woli dokonywać ich ładowana w swoim miejscu zamieszkania.
Wobec powyższego, trzeba mieć na uwadze to, co znowelizowane przepisy za sobą niosą i jednocześnie jak w praktyce przełoży się to na zmiany w dotychczasowych, codziennych działaniach oraz czynnościach podejmowanych przez deweloperów oraz właścicieli budynków. Nowa dyrektywa unijna doprecyzowuje, że wspólnoty mieszkaniowe będą musiały zabezpieczyć infrastrukturę ładowania dla wszystkich miejsc parkingowych. Z kolei w przypadku budynków użyteczności publicznej, biur i innych lokali niemieszkalnych należy umożliwić ładowanie dla 20% wszystkich miejsc parkingowych. Niemniej jednak, są to jedynie wymogi minimalne, poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej będą miały uprawnienia polegające na doprecyzowywaniu powyższych wymagań w oddzielnie wydawanych wewnętrznych rozporządzeniach.

Póki co przepisy nowej dyrektywy unijnej nałożą obowiązek jedynie przygotowania infrastruktury pod budowę sieci ładowania, a nie instalację samych ładowarek czy konkretnych stacji ładowania. Niemniej jednak i tak można spodziewać się, że przyczyni się to do wzrostu kosztów budowy oraz modernizacji budynków, a tym samym może dojść do podwyższenia cen na rynku nieruchomości tj. do wzrostu cen sprzedaży oraz najmu lokali mieszkalnych, usługowych etc.

Reasumując, w praktyce oznacza to, że od dnia 10 marca 2021 roku, aby uzyskać decyzję udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkaniowego czy obiektu użyteczności publicznej, niezbędne będzie zaprojektowanie właściwej i odpowiedniej infrastruktury elektrycznej.

Patrycja Zalewska

Prawnik
+ 48 600 883 415 | p.zalewska@kglegal.pl