Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

02.04.2020 | COVID

Dofinansowanie może zostać przyznane zarówno dla pracowników pozostających w stosunku pracy, jak i dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, umowy o pracę nakładczą czy innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Nasze wsparcie prawne dla Państwa

Świadczymy dla Państwa usługi doradztwa prawnego we wszelkich kwestiach związanych z rozwiązaniami tarczy antykryzysowej.

W zakresie uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, nasze usługi obejmują w szczególności:

  • Ocenę spełnienia przesłanek do otrzymania dofinansowania,
  • Wsparcie prawne we wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru etatów oraz w rozmowach ze stroną pracowniczą, w tym uczestnictwo podczas ustalania warunków pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
  • Doradztwo prawne w przygotowaniu porozumienia z reprezentacją pracowników lub związkami zawodowymi oraz przekazanie porozumienia do właściwego organu,
  • Wsparcie prawne w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w tym opracowanie projektów niezbędnych oświadczeń oraz wsparcie w skompletowaniu dokumentacji,
  • Złożenie wniosku we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy,
  • Reprezentowanie przed właściwym wojewódzkim urzędem pracy w sprawie przyznania dofinansowania.

Jeśli moglibyśmy służyć Państwu wsparciem prawnym w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl