Nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym

05.03.2021 | Wiadomości

Sejm uchwalił 21 stycznia 2021 roku nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Nowelizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. W uzasadnieniu do nowelizacji powołano się na badania dot. relacji pieszy – kierowca, z których wynika, że 64 proc. pieszych z dużych miast i 81 proc. pieszych z małych miejscowości stwierdziło, że największym problemem ich bezpieczeństwa jest fakt, że kierowcy nie zatrzymują się, aby pieszy mógł bezpiecznie przejść przez jezdnię. Badania wykazały, że pojazdy w rejonie przejść dla pieszych poruszają się z dużymi prędkościami i często przekraczają prędkość dozwoloną w danym obszarze.

Pierwszeństwo dla pieszego i zakaz używania telefonu na przejściu.

Nowela zakłada pierwszeństwa pieszych na pasach. Zgodnie z przepisem „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście„.

W nowelizacji przepisów zawarto zapis, zgodnie z którym podczas wchodzenia oraz przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na pasach, pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać jego uwagę.

Koniec jazdy na „zderzaku”.

Zmiany wprowadzają także minimalny odstęp pomiędzy pojazdami, który ma wynosić nie mniej niż połowa prędkości, z jaką porusza się dany pojazd. W praktyce oznacza to, że pojazd poruszający się z prędkością 100km/h powinien zachować odstęp 50m za pojazdem przed nim. Wyjątkiem będzie manewr wyprzedzania.

Przepis dotyczy autostrad i dróg ekspresowych.

Mniejsza prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych.

Obecnie, wyjątkiem od 50km/h w obszarze zabudowanym jest okres pomiędzy 23.00 a 5.00, w którym dopuszczalna prędkość wynosi 60km/h. Po zmianach, dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym będzie wynosić 50km/h – bez względu na porę.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wchodzi w życie 1 czerwca 2021 roku.

Anna Fundowicz

Młodszy prawnik
+48 22 856 36 60 | a.fundowicz@kglegal.pl


Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl