Bankowość i finanse

Wieloletnia obsługa Klientów indywidualnych oraz biznesowych, również w sprawach z zakresu bankowości i finansów, pozwoliła zespołowi Kancelarii pozyskać bogate doświadczenie, które umożliwiło poszerzenie oferty Kancelarii o obsługę instytucji rynku finansowego.

Wobec czego w portfelu naszych usług znajduje się reprezentacja instytucji finansowych przed krajowymi i zagranicznymi organami administracji publicznej, w tym regulatorami rynku finansów, a także wszelkimi polskimi i europejskimi organami ochrony prawnej. Naszym kluczowym produktem w tym obszarze, oferowanym podmiotom kredytującym, jest reprezentacja podmiotów sektora bankowego w postępowaniach sądowych toczących się w ramach tzw. sporów frankowych.

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi doradcze na rzecz sektora finansów, w tym banków i ich konsorcjów. Oferowane doradztwo prawne obejmuje pełne spektrum konsultingu, w tym zwłaszcza w aspekcie tworzenie i audytu wzorców umownych, a także regulaminów poszczególnych produktów finansowych. Nasza obsługa obejmuje również prowadzenie pertraktacji z partnerami biznesowymi oraz klientami indywidualnymi, w tym konsumentami, w szczególności w obszarze renegocjacji spłaty zadłużenia.

Nasze usługi w obszarze finansów zyskały uznanie czołowych liderów usług bankowości, co w najpełniejszy sposób dowodzi jakości świadczonej przez nas obsługi w tym zakresie.

Zespół prowadzi sprawy sądowe obligatariuszy o zapłatę z tytułu nabytych papierów wartościowych. Kancelaria wypracowała rozwiązania umożliwiające odzyskanie należności od dystrybutora papierów wartościowych.

Nasi eksperci uczestniczyli przy emisji obligacji.

Lider Zespołu

Zespół