Planowane zmiany w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

31.05.2022 | Wiadomości

24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W czwartek 26 maja odbyło się jej pierwsze czytanie w sejmie, a projekt został skierowany do komisji. Wśród proponowanych zmian w przepisach kluczowe wydają się być te dotyczące zasad zatrudniania obywateli Ukrainy. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie odpowiedniego standardu ochrony obywateli w związku z wykonywaną przez nich pracą. Podmiot powierzający obywatelowi Ukrainy pracę, ma być zobowiązany przy powiadamianiu urzędu pracy o zatrudnieniu pracownika, do określenia wymiaru czasu jego pracy oraz wysokości wynagrodzenia. Dokonywane ma być to na specjalnym formularzu. Ponadto zmiany te mają zobowiązać pracodawców do powierzania pracy w wymiarze nie mniejszym niż zadeklarowali w powiadomieniu. Proponowane zmiany budzą kontrowersje, ponieważ nie zostały przeprowadzone w tej sprawie konsultacje. Mogą one nieść za sobą duże konsekwencje, ponieważ w przypadku wykrycia nieprawidłowości dotyczących na przykład za długiego, bądź za krótkiego wymiaru czasu, podmiotowi powierzającemu pracę grozić mogą surowe kary. Zgodnie z przepisami specustawy, pracodawca ma 14 dni na powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy. W przypadku niepoinformowania Urzędu Pracy o zatrudnieniu, praca uznawana jest za nielegalną, czego skutkiem może być grzywna dla pracodawcy, czy nawet zakaz zatrudniania cudzoziemców. Wspomniane wyżej propozycje zmian nie są jedynymi jakie zawiera proponowana nowelizacja, jednakże to właśnie te rozwiązania mogą mieć największe konsekwencje i być istotne w kwestii zatrudniania obywateli Ukrainy.

Paweł Józefowicz

Prawnik
+48 22 856 36 60 | p.jozefowicz@kglegal.pl