Pracownicze Plany Kapitałowe – zbliżają się ważne terminy

22.09.2020 | Wiadomości

Przed nami kolejna tura wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kolejną grupą podmiotów objętych obowiązkiem wdrożenia PPK są podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny program oszczędzania środków na emeryturę uregulowany ustawą z dnia 4 października 2018 roku (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342). Jego celem jest zabezpieczenie finansowe poprzez stworzenie dodatkowego źródła finansowego po upływie 60-go roku życia. Podmiot zatrudniający zobowiązany jest umożliwić zatrudnionym osobom możliwość oszczędzania w ramach PPK, a każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, ma prawo uczestniczyć w PPK. Na oszczędności składają się środki pochodzące od trzech stron: pracownika, pracodawcy i państwa.

Zwracamy uwagę na zbliżające się terminy ustawowe związane z obowiązkiem wdrożenia PPK w organizacji:

 • 27 października 2020 r. – termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,
 • 10 listopada 2020 r. – termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Prawidłowe i terminowe wdrożenie PPK w organizacji jest niezwykle ważne ponieważ za naruszenie niektórych postanowień ustawy o PPK, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna nawet do 1 mln zł.

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PPK:

 • PPK to plan kapitałowo-inwestycyjny,
 • Udział podmiotu zatrudniającego to obligatoryjne wpłaty podstawowe w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika,
 • Udział pracownika to obligatoryjne wpłaty podstawowe w wysokości 2% wynagrodzenia brutto pracownika,
 • Możliwe są też dobrowolne wpłaty dodatkowe: od pracodawcy do 2,5% oraz od pracownika do 2%,
 • Wpłaty dodatkowe są potencjalnym benefitem dla pracowników według przyjętych kryteriów – stażu pracy, regulaminu wynagradzania, zbiorowego układu pracy,
 • Obowiązkowe wpłaty pracodawcy są zwolnione z ZUS.

Jak możemy Państwa wesprzeć? W zakresie wdrożenia PPK, kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy Sp. k. świadczy następujące usługi:

 • doradztwo prawne we wdrożeniu PPK w zakresie prawa pracy,
 • opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK,
 • uczestniczenie podczas wyboru instytucji finansowej oraz przygotowanie protokołu ze spotkania w sprawie wyboru instytucji,
 • uczestniczenie w negocjacjach przy zawarciu umowy o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK z instytucją finansową, w tym weryfikacja z warunkami na portalu PPK oraz weryfikacja umów z instytucją finansową,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem reprezentacji osób zatrudnionych,
 • reprezentowanie podmiotu zatrudniającego w rozmowach ze stroną pracowniczą,
 • przygotowanie materiałów informacyjnych związanych z wypełnieniem obowiązków informacyjnych wobec uczestników PPK oraz weryfikacja materiałów od instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK,
 • negocjacje z podmiotem zarządzającym w celu zawarcia umowy o prowadzenie PPK,
 • opiniowanie materiałów komunikacyjnych dotyczących wdrażanego PPK.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu.

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl