Sukces Kancelarii

30.12.2021 | Wiadomości

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY FRANKOWEJ ORAZ ZASĄDZENIE OD BANKU DOCHODZONYCH ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH

Niezmiernie miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym – tj. 30 grudnia 2021 roku w sprawie naszej klientki przeciwko Bankowi mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (wcześniej BRE Bank S.A.), Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał wyrok w całości korzystny dla naszej Mandantki.

Sąd w pierwszej kolejności USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego (frankowego) zawartej przez naszą Klientkę z BRE Bank S.A., a następnie stosując teorię dwóch kondykcji zasądził od Banku na rzecz naszej Mocodawczyni dochodzone roszczenia pieniężne wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, jak również zasądził od Banku na rzecz naszej klientki zwrot kosztów procesu, w tym również kosztów zastępstwa procesowego.

Cieszymy się niezmiernie i oczekujemy kolejnych sukcesów w nowym, nadchodzącym 2022 roku!

Sprawę prowadzi aplikant adwokacki Mikołaj Badziąg oraz prawnik Adam Wawrzeńczyk.