Tokeny – cyfrowa rewolucja

26.11.2020 | Technoglogy

Na wstępie chciałbym w imieniu całego zespołu Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k. przywitać Państwa na naszym blogu poświęconemu szeroko rozumianemu prawu nowych technologii. Od dnia dzisiejszego, co czwartek, będziemy publikować dla Państwa posty autorstwa naszych prawników na tematy prawne związane z technologią blockchain, prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz aspektami prawnymi AML (anti-money laundering).

Nasz cykl otwieramy wpisem wprowadzającym do materii prawnej technologii blockchain. Dziś postaramy się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: czym w ogóle są tokeny kryptograficzne oraz jakie są ich rodzaje?

Tokeny kryptograficzne tworzone są przy pomocy technologii blockchain. Tokeny te można zdefiniować jako cyfrowe przedmioty, które reprezentują prawo do wykonywania określonej czynności.

Wyróżnia się trzy rodzaje tokenów. Kryterium podziału to ich funkcja w obrocie , co również przekłada się na ich ocenę prawną:

  • tokeny użytkowe (utility)
  • tokeny płatnicze (payment tokens)
  • tokeny inwestycyjne (security)

Tokeny użytkowe najbardziej zbliżone są do znaków legitymacyjnych w rozumieniu art. 92115 K.C. Najczęściej zapewniają one posiadaczowi dostęp do zasobów oferowanych przez daną stronę internetową czy platformę, które nie są dostępne dla osób nieposiadających odpowiedniego Tokena. Emisją tych tokenów najczęściej zajmują się podmioty prowadzące stronę internetową lub platformę.

Tokeny płatnicze (zwane również walutami wirtualnymi), wśród których największą popularność zyskał Bitcoin, podobnie jak tradycyjne waluty, w założeniu służyć mają nabywaniu za nie towarów czy usług. Zasadniczą różnicą między tokenami płatniczymi a klasycznym środkiem płatniczym, jakim jest pieniądz, jest postać emitenta. W przypadku tokenów płatniczych, emitentem są zazwyczaj prywatne podmioty, które nie są uprawnione do emisji oficjalnych środków płatniczych. Z tego względu tokeny płatnicze nie mają mocy prawnej umarzania zaciągniętych zobowiązań. Waluty wirtualne charakteryzują się także tym, że ich wartość podlega bardzo dużej zmienności i nie są one emitowane z obowiązkiem odkupu przez emitenta.

Natomiast tokeny inwestycyjne inkorporują w sobie uprawnienia zbliżające je do instrumentów finansowych, w tym papierów wartościowych. Powszechnie przyjmuje się, że w polskim prawie obowiązuje zasada zamkniętego katalogu papierów wartościowych. Tylko w przypadku odrzucenia dominującego w tym zakresie stanowiska, możliwe jest uznanie danego tokena za papier wartościowy, przyjmując jednocześnie, że inkorporuje on uprawnienia zbliżone np. do akcji.

Nasza kancelaria miała przyjemność świadczyć doradztwo prawne w zakresie projektu innowacyjnej platformy Need for Game Idea (https://www.pway.io/), pierwszej na świecie platformy wykorzystującej technologię blockchain do zbierania pomysłów na gry komputerowe od graczy z całego świata. Za dodanie swojego pomysłu na grę, użytkownik otrzymuje jeden token Pway, a jeżeli jego pomysł zostanie zrealizowany i gra trafi do sprzedaży, osoba ta może liczyć na udział w zyskach gry wypłacanych w postaci tokenów Pway.

Dziękujemy bardzo za poświęcony przez Państwa czas i uwagę. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, już za tydzień opublikujemy dla Państwa kolejny wpis, tym razem z dziedziny prawa autorskiego.

Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej.

Sebastian Ziental

Radca prawny
+48 508 151 343 | s.ziental@kglegal.pl