Daniluk Mateusz

Daniluk Mateusz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego, a także prawem karnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego (tzw....
Kniaziuk Malwina

Kniaziuk Malwina

Aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy nad projektami z zakresu prawa korporacyjnego oraz procesowego, prowadzi bieżącą...
Werner Adam

Werner Adam

Praktykuje i posiada szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym, administracyjnym, handlowym, prawie pracy, prawie spółek, prawie karnym i kontraktów, świadczeniu innej szeroko pojętej pomocy prawnej, prowadzeniu postępowań i...
Chodzińska Marta

Chodzińska Marta

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach , organach administracji samorządowej oraz dziale prawnym spółki...