Zmiany terminów

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na gruncie ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 kwietnia 2020 r. podmioty posiadające status dużego przedsiębiorcy zamiast deklaracji miesięcznych VAT-7 i kwartalnych VAT-7K miały obligatoryjnie przesyłać do urzędu skarbowego elektroniczny JPK_VAT. Ministerstwo Finansów wskazywało, że zmiany w tym zakresie to jeden z etapów uszczelniania systemu VAT, walki z nadużyciami podatkowymi i wystawianiem pustych faktur.

System dozoru elektronicznego – opis obecnego stanu prawnego oraz projektu nowelizacji

Dozór elektroniczny to nowoczesny system odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Do kontroli wykonywania tej kary i rejestracji całego przebiegu jej odbywania służy nadajnik, który zostaje zainstalowany na nodze lub przegubie dłoni, a urządzenie monitorujące będzie zamontowane w miejscu odbywania kary. Urządzenia te będą kontrolować w szczególności czy skazany przebywa w miejscu które sąd wyznaczył do odbywania kary w godzinach wyznaczonych przez sąd.