Kontrole sektorowe UODO na rok 2022

26.01.2022 | Wiadomości

W zeszłym tygodniu (13.01) opublikowany został plan kontroli sektorowych, które będą przeprowadzane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w bieżącym roku. Wyszczególniono trzy główne obszary zainteresowania organu nadzorczego.

Dwa z nich dotyczą sektora prywatnego, tj. banków oraz organizacji, które posiadają swoje aplikacje mobilne.

Kontrole banków dotyczyć będą danych osobowych klientów oraz potencjalnych klientów w zakresie profilowania, a także spełniania obowiązku informacyjnego wobec osób ubiegających się o kredyt, o dokonanej wobec nich ocenie zdolności kredytowej.

Natomiast kontrole aplikacji mobilnych mają się skupić wokół ich należytego zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przez podmioty przetwarzające (procesorów).

Trzeci obszar planowanych kontroli sektorowych dotyczyć będzie sektora publicznego. Obejmować ma organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym.

Zauważyć można, że UODO kładzie nacisk na weryfikację przetwarzania danych osobowych przy użyciu nowych technologii. Pamiętać należy o domyślnej ochronie danych aplikacji mobilnych już na etapie ich projektowania, a także o należytym przeprowadzaniu oceny ryzyka i skutków przetwarzania danych. Ponadto istotna jest właściwa weryfikacja tzw. procesorów, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych w pewnym zakresie.

Komunikat UODO można znaleźć pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/2250

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Paweł Kaczmarek

Aplikant adwokacki
+48 506 369 589 | p.kaczmarek@kglegal.pl