mBank pokonany

09.05.2022 | Wiadomości

Dwa w jednym – nieważność umowy frankowej oraz zasądzenie od banku dochodzonych roszczeń pieniężnych wraz z odsetkami

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 9 maja 2022 roku w sprawie naszych klientów przeciwko mBankowi S.A. (dawny BRE Bank S.A.), Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wydał wyrok w całości korzystny dla naszych Mandantów.

Sąd w pierwszej kolejności USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego (frankowego) zawartej przez naszych Klientów z Bankiem BRE Bankiem S.A., a następnie stosując teorię dwóch kondykcji zasądził od Banku na rzecz naszych Mocodawców dochodzone roszczenia pieniężne wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, jak również zasądził od Banku na rzecz naszych klientów zwrot kosztów procesu, w tym również kosztów zastępstwa procesowego.

Warto również dodać, że niniejsza sprawa – od złożenia pozwu do wydania wyroku – trwała około dwóch lat i to w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ponadto, w niniejszej sprawie, Sąd pominął dowód z przesłuchania Stron i wydał wyrok w oparciu o dokumenty – w tym w szczególności sporną umowę!

Dziękujemy za zaufanie! Cieszymy się niezmiernie i oczekujemy kolejnych sukcesów!

Sprawę prowadzi aplikant adwokacki Mikołaj Badziąg.