Badania prawne nieruchomości

Dział nieruchomości posiada bogate doświadczenie w tworzeniu raportów prawnych nieruchomości obejmujących weryfikację tytułu prawnego do nieruchomości, umów, których grunt jest przedmiotem (np. najmów i dzierżawy), jak i wszelkich innych potencjalnych ryzyk związanych z zakupem. Przygotowujemy kompleksowe raporty due diligence, w którym podsumowujemy informacje o nieruchomości, oceniamy potencjalne ryzyka oraz w razie potrzeby, proponujemy rozwiązania ograniczające lub nawet wykluczające wystąpienie zidentyfikowanych ryzyk, jeszcze przed samą transakcją.

DOŚWIADCZENIE

Rocznie dla naszych klientów przygotowujemy 20 raportów.

Nasze raporty prawne przygotowywaliśmy między innymi dla:

i
deweloperów
i
funduszy inwestycyjnych
i
spółki leasingowej jednego z banków działających w Polsce
i
banków
i
inwestorów prywatnych
i
podmiotów działających na rynku paliw płynnych

Lider Zespołu

Zespół