Obsługa procesu inwestycyjnego

Zespół działu nieruchomości zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w realizacji projektów inwestycyjnych. Świadczenie naszych usług rozpoczynamy przed zakupem nieruchomości przeprowadzając badania prawne nieruchomości (due diligence).

Po pozytywnym raporcie due diligence wspieramy w przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji. Posiadamy doświadczenie w tworzeniu niezbędnych projektów umów (w tym w formie aktu notarialnego), nie tylko dotyczących nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego, lecz również ustanawiających dokładnie dobrane do transakcji zabezpieczenia. Ponadto bierzemy aktywny udział w negocjowaniu i zawieraniu umów. Sporządzamy projekty i prowadzimy negocjacje dotyczące między innymi ograniczonych praw rzeczowych, hipoteki, dzierżawy i najmu.

Oferujemy także kompleksowe wsparcie podczas procesu budowlanego.

Na każdym etapie, nasze usługi obejmują również doradztwo prawne związane z finansowaniem inwestycji. Analizujemy projekty: umów kredytowych, dokumentów zabezpieczeń, takich jak zastawy, oświadczenia o poddaniu się egzekucji i hipoteki. Proponujemy modyfikacje i negocjujemy z bankami lub prawnikami banków. Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych dokumentów do uzyskania finansowania i wspieramy w przypadku potrzeby aneksowania dokumentacji.

Zapewniamy również usługi prawne związane ze sprzedażą i komercjalizacją inwestycji. Opiniujemy umowy deweloperskie. Przygotowujemy projekty i negocjujemy umowy najmu z najemcami. W zrealizowanych budynkach proponujemy rozwiązania prawne, które pozwolą na uzyskanie pozwoleń koniecznych do prowadzeni działalności gospodarczej w lokalach niemieszkalnych, takich jak sprzedaż alkoholu lub uzyskanie prawa do umiejscowienia znaków reklamowych na nieruchomości wspólnej.

W bieżącej obsłudze bezpośrednio współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, pośrednikami, notariuszami i wykonawcami zapewniając kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
Naszymi klientami są zarówno polscy jak i zagraniczni przedsiębiorcy.

DOŚWIADCZENIE

W ramach prowadzonych spraw możemy pochwalić się:

i
kompleksowa obsługa prawna przy procesie inwestycyjnym oraz przy procesie sprzedaży projektów centrów handlowych
i
doradztwo w rozwoju działalności operatora hotelowego dla dużej międzynarodowej sieci hoteli
i
kompleksowa obsługa prawna przy dużym projekcie inwestycyjnym dotyczącym sprzedaży i komercjalizacji budynku o funkcjach mieszkaniowej, biurowej i centrum handlowego
i
kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych projektów mieszkaniowych
i
przygotowywanie umów inwestycyjnych w obszarze inwestycji nieruchomościowych
i
stała obsługa prawna w siedzibie warszawskich deweloperów
i
obsługa prawna jednego z największych podmiotów na rynku paliw płynnych w zakresie pozyskiwania nieruchomości

Lider Zespołu

Zespół