Postępowania gospodarcze

Kancelaria specjalizuje się w zapewnieniu całościowego wsparcia dla podmiotów gospodarczych. Doradzamy przedsiębiorcom od momentu planowania biznesu aż do jego zamknięcia. Obecna specyfika rynkowa powoduje, że na każdym z tych etapów może pojawić się spór z innym przedsiębiorcą, konsumentem czy organem państwowym. W tym zakresie nasi prawnicy są przygotowani do zapewnienia wsparcia w ramach sporu, zarówno w formie ugodowych negocjacji, postępowania sądowego czy egzekucji prawomocnych orzeczeń.

Klienci zaufali nam przy dużych pojedynczych sporach, które wymagają szczególnego zaangażowania i dogłębnego poznania problemu (w szczególności z branży IT, energetycznej czy budowlanej). Nie pozostawiamy też naszych klientów samych z mniejszymi problemami, które często mają charakter powtarzalny, a których trudność wynika z wielości powierzonych spraw. Z sukcesami prowadzimy postępowania o zapłatę, nierzadko prowadząc równolegle po kilkadziesiąt spraw u danego klienta.

Świadczymy także usługi doradztwa oraz szkolenia kadry zarządzającej i pracowników, odpowiedzialnych za prowadzenie wewnętrznych działów windykacyjnych naszych klientów.

Prawidłowe rozpoznanie ryzyka biznesowego oraz jego zabezpieczenie pozwoliło ponadto wielu współpracującym z nami przedsiębiorcom na ukształtowanie procesu weryfikacji swoich klientów, który znacząco ograniczył straty finansowe.

DOŚWIADCZENIE

Fundamentem pracy zespołu jest wiedza, pasja i zaangażowanie, tak aby wypełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

W ramach prowadzonych spraw możemy pochwalić się:

i
zakończone sukcesem wielomilionowe postępowania sądowe, wynikające ze sporów, powstałych na gruncie umów zawartych między przedsiębiorcami
i
wieloletnia obsługa spółek w zakresie windykacji (negocjacje, proces, egzekucja)
i
stworzenie i nadzór nad procesem weryfikacji nowych klientów, pod kątem ryzyka powstania zadłużenia
i
doradztwo w zakresie oceny zabezpieczeń prawnych, oferowanych przez dłużników

Lider Zespołu

Zespół