Prawo Nieruchomości

Dział nieruchomości w swojej praktyce zajmuje się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Prowadzimy postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi o wpis w księgach wieczystych oraz postępowania sądowe ustalające rzeczywisty stan prawny nieruchomości.

Doradzamy w sprawach związanych z podziałami i scaleniami nieruchomości zarówno na etapie geodezyjnym, jak i postępowaniach wieczystoksięgowych.

Dział nieruchomości posiada bogate doświadczenie w zagadnieniach związanych z użytkowaniem wieczystym. Doradzamy użytkownikom wieczystym w prowadzeniu negocjacji z właścicielem nieruchomości zmierzających do ujednolicenia okresów i doprecyzowania celu użytkowania wieczystego. Wspieramy także klientów w procesach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z 2018 roku.
Krytycznie analizujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego celem złożenia na nich skargi do sądu administracyjnego.

Świadczymy również kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych. Doradzamy przy umowach związanych z zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Prowadzimy windykacje wobec dłużników wspólnot.

Prowadzimy także postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonych nieruchomości lub pomagamy byłym właścicielom uzyskać należne im odszkodowanie.

DOŚWIADCZENIE

Wybrane doświadczenia

i
obsługa postępowań o zwrot nieruchomości
i
obsługa spraw dotyczących przekształceń użytkowania wieczystego we własność
i
doradztwo w zakresie zawarcia umowy z właścicielem gruntu dotyczącej prawa użytkowania wieczystego, na którym została zrealizowana wieloetapowa inwestycja deweloperska
i
reprezentacja w postępowaniach o podwyższenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Lider Zespołu

Zespół