Umowy

Zespół posiada rozległe doświadczenie w sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów w języku polskim oraz angielskim. Współpracując bezpośrednio z opiekunami umów, dbamy o zabezpieczenie interesów klienta (m.in. ograniczenie odpowiedzialności, możliwość wypowiedzenia, kary umowne oraz wybór prawa i sądu).

Negocjowaliśmy wielomilionowe kontrakty dostawy, sprzedaży, o roboty budowlane, leasingu, umowy wdrożeniowe, najmy, finansowania oraz zabezpieczenia.

Dbamy o poczucie spokoju i bezpieczeństwa naszych klientów poprzez utrzymywanie bieżącego kontaktu osobistego, telefonicznego oraz e-mail.

Mówimy i piszemy w sposób czytelny (np. zaczynamy od wniosków) oraz rozumiemy biznes naszych klientów, aktywnie uczestniczymy w negocjacjach proponując przemyślane rozwiązania prawne oraz biznesowe. Jesteśmy dostępni dla naszych klientów i terminowo wywiązujemy się z naszych obowiązków.

DOŚWIADCZENIE

Fundamentem pracy zespołu jest wiedza, pasja i zaangażowanie, tak aby wypełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

W ramach prowadzonych spraw możemy pochwalić się:

i
wynegocjowanie warunków inwestycji na kwotę ok. 100 mln zł w tym warunków umowy inwestycyjnej oraz akcjonariuszy
i
negocjacja warunków umów zabezpieczeń dla kredytu udzielanego pod prawem angielskim
i
negocjacja umowy leasingu linii produkcyjnych
i
ustalenie wzoru umowy o współpracy oraz zlecenia
i
wprowadzenie wzoru ugody zabezpieczonej wekslem
i
wdrożenie wzorów umów sprzedaży, ogólne warunki sprzedaży, ogólne warunki dostawy oraz ogólne warunki zakupu

Lider Zespołu

Zespół